70. OBVESTILO ZA VARSTVO PAPRIKE - 08.07.2019 12:40 - Zaključeno


V nasadih paprike opažamo prve poškodbe gosenic koruzne vešče. Pridelovalcem priporočamo spremljanje stanja in uporabo insekticida takoj po pojavu prvih gosenic, preden se zavrtajo v plodove. Uporabite lahko eno izmed naslednjih sredstev: AFFIRM (2 kg/ha; karenca ni potrebna), KARATE ZEON 5 CS (0,15 l/ha; karenca 3 dni), NEEMAZAL – T/S (2-3 l/ha; karenca 3 dni v zaščitenih prostorih), DELFIN WG (0,75 kg/ha, karenca ni potrebna), AGREE WG (0,5 – 1 kg/ha, karenca ni potrebna).

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 08.07.2019 12:40
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS