69. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 05.07.2019 10:14 - Zaključeno


V nasadih jablan in hrušk plodiči pridobivajo na premeru in pri nekaterih zgodnjih sortah dosegajo polovico končne velikosti (75 po lestvici BBCH).

Varstvo pred jablanovim škrlupom redno vzdržujte z rabo preventivno delujočih fungicidov: MANFIL 75 WG (2 kg/ha; le jablana), MANFIL PLUS 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; le jablana), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,5 kg/ha; le jablana), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; le jablana), POLYRAM DF (2 kg/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), DITHANE DG Neotec (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) ali SCAB 480 SC (3,13 l/ha). Pri sredstvih na osnovi aktivne snovi kaptan bodite v primeru močnejšega sončnega obsevanja in višjih temperatur pozorni na morebitno fitotoksičnost.

Poganjke okužene z jablanovo pepelovko odstranjujte ročno, iz nasada. Škropilni brozgi lahko dodate tudi do 3 kg/ha žveplovih pripravkov.

Za preprečevanje gnitja plodov, ki so bili v neurju ali napadu žuželk deležni manjših fizičnih poškodb, svetujemo uporabo pripravka AMYLO – X (1,5 do 2,5 kg na ha; na isti površini v eni rastni dobi največ 6 krat; razmik med posameznimi tretiranji je 7 do 10 dni; predviden za rabo tudi v ekološki pridelavi).

Nadzor razvoja listnih pegavosti je pomemben v ekološki pridelavi. Omejujte jih z izmenjujočo uporabo sredstva za krepitev rastlin MYCOSIN (12–15 kg/ha) v kombinaciji z močljivim žveplom ter pripravka VITISAN (7,5 kg/ha), ki omejuje razvoj mušje pegavosti, sajavosti plodov, škrlupa in pepelastih plesni.

Obnovo zaščitne fungicidne obloge načrtujte pred napovedanimi padavinami. Upoštevajte, da je je izprana, ko pade 30 ali več mm dežja. Razmiki med tretiranji so v tem obdobju še vedno na največ 8 do 10 dni.

V primeru neurja s točo, je potrebno počakati, da se listje osuši in opraviti varstvo s sredstvom na osnovi aktivne snovi kaptan: MERPAN 80 WDG, ORTHOCIDE 80 WG, SCAB 80 WG ali SCAB 480 SC.

Za površine, kjer se redno srečujete s pojavi črvivih plodov, priporočamo pozornost na povečano gostoto metuljev koruzne vešče in breskovega zavijača. Nanju ima stransko delovanje LEPINOX PLUS (1 kg/ha; na osnovi Bacillus thuringhiensis; primeren tudi za ekološko pridelavo), ki je v nasadih jablan in hrušk sicer predviden proti zavijačem lupine sadja.

Razmike med tretiranji prilagodite vremenskim razmeram in prirastu listne površine; le ti naj ne bodo daljši od 10 dni. Upoštevajte, da je v dneh z nadpovprečno visokimi temperaturami ozračja učinkovanje fitofarmacevtskih sredstev lahko omejeno. Možni so tudi pojavi fitotoksičnosti.

Pred tretiranjem s FFS odstranite morebitno cvetočo podrast ter preprečite zanašanje na sosednje površine. Priporočamo, da nanos FFS opravite v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 05.07.2019 10:14
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS