29. VARSTVO JAGODIČJA - 26.04.2019 15:08 - Zaključeno


Spremenljivo pomladansko vreme s pogostimi padavinami ugodno vpliva na razvoj bolezni v jagodičju.

 

V nasadih malin in robid bodite pozorni na širjenje malinove sušice za katero je najprimernejši ukrep izrezovanje okuženih rozg in uporaba pripravkov kot so: SCORE 250 EC (0,4 l/ha; deluje tudi na listni ožig, malinovo rjo in pepelovko), MAVITA 250 EC (0,4 l/ha; deluje tudi na listni ožig, malinovo rjo in pepelovko) ali DIFENZONE (0,4 l/ha; deluje tudi na malinovo rjo, vijoličasto rjo robidnic in odmiranje robidovih rozg).

Svetujemo zmerno prehrano sadik. Na pregnojenih rastiščih je zlasti ob deževnem vremenu rast bujna, mladike počasi olesenijo in so bolj dovzetne na okužbe glivičnih povzročiteljev. Sočasno prihaja do napadov škodljivih vrst žuželk ter pršic. S hitro rastjo so povezane fiziološke težave, ki se trenutno odražajo s pomanjkanjem kalcija.

Aktualne pojave pršic uravnavajte z uporabo pripravkov na osnovi žvepla (BIOTIP SULFO 800 SC 3-5 l/ha; MICROTHIOL SC 4-5 l/ha; MICROTHIOL SPECIAL 7 kg/ha; THIOVIT JET 3-7 kg/ha), ki so prvotno predvideni proti pepelastim plesnim. V primeru močnejšega napada pride v poštev uporaba pripravka NATURALIS (1,5 l/ha; tudi proti tripsom in rastlinjakovem ščitkarju), primernega še za ekološko pridelavo.

V prihodnje se bo z naraščanjem temperatur povečala nevarnost okužb s pepelastimi plesnimi in sivo plesnijo. Pozorni bodite na venenje socvetij.

 

Grmi ribeza in kosmulje zaključujejo s cvetenjem (67 – 69 po lestvici BBCH).

V aktualnem obdobju so izpostavljeni okužbam z ribezovo rjo in (ameriško kosmuljevo) pepelovko. Proti slednji priporočamo uporabo sredstev na osnovi žvepla: BIOTIP SULFO 800 SC (3-5 l/ha), MICROTHIOL SC (2,5 l/ha), MICROTHIOL SPECIAL (7 kg/ha) ali THIOVIT JET (4-5 kg/ha).

V primeru prerazmnožitev listnih uši priporočamo NATURALIS (1 l/ha), ki je primeren za ekološko pridelavo in učinkuje tudi na pršice prelke.

 

Najzgodnejši nasadi jagod so na stopnji cvetenja, s ponekod že jasno vidnimi plodiči na tkivu cvetišča (60 – 73).

V zavarovanih prostorih, kjer je razvoj zgoden, se kljub zračenju tunelov, ob obilici vlage ustvarjajo ugodne razmere za okužbe s sivo plesnijo. V ekološki pridelavi priporočamo varstvo s sredstvi AMYLO – X (1,5 – 2,5 kg/ha) ali SERENADE ASO (8 l/ha). Sicer pridejo v poštev še pripravki SIGNUM (1,8 kg/ha; učinkuje tudi proti jagodovi pepelovki in črni pegavosti), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (1,5 l/ha), SCALA (2 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha) ali PYRUS (2 l/ha).

Proti jagodni pepelovki pristopite s periodično rabo SREDSTEV NA OSNOVI ŽVEPLA. Uporabite lahko še pripravke kot so MAVITA 250 EC (0,5 l/ha; pred cvetenjem), SCORE 250 EC (0,5 l/ha; pred cvetenjem), SERCADIS PLUS (0,6 l/ha; z začetkom cvetenja), STROBY WG (0,3 kg/ha), ORTIVA (1 l/ha),…

V primeru napada rastlinjakovega ščitkarja, resarjev ali navadne pršice uporabite NATURALIS (1 l/ha), ki je primeren za ekološko pridelavo.

 

Ob zaključevanju cvetenja opozarjamo na dosledno varstvo čebel in drugih opraševalcev!

V primeru rabe sredstev, ki so čebelam nevarna, jih uporabite v večernem času, ko čebele ne letajo. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 26.04.2019 15:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS