24. OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV V OZIMNIH ŽITIH - 19.04.2019 14:06 - Zaključeno


Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena

Posevki ozimnih žit so na območju JV Slovenije v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 32-33).

Zatiranje škodljivcev v posevkih ozimne pšenice in ječmena

V tem tednu smo v posevkih ozimnih žit opazili intenzivne pojave odraslih osebkov rdečega žitnega strgača, ki so na nekaterih rastlinah že povzročali škodo z najedanjem listov v obliki podolgovatih zarez vzporedno z listnimi žilami. Odraslih hroščev ne zatiramo. Prve ličinke lahko ta ko pričakujemo v naslednjem tednu. Cilj zatiranja so začetni razvojni stadiji ličink. V posevkih kjer opazite 1 ličinko rdečega žitnega strgača na posamezni vrhnji list ali 10 ličink/m2 ali če je poškodovano vsaj 15% listne površine najbolj vitalnih zgornjih listov, priporočamo uporabo insekticidov. Uporabo insekticidov lahko načrtujete sočasno z uporabo fungicidov (http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=11135 ).

Preglednica: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v žitih za zatiranje rdečega žitnega strgača v letu 2019.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

NAČIN DELOVANJA

UPORABA NA

BISCAYA

0,3

sistemično

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

BULLDOCK EC 25

0,3 – 0,5

kontaktno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

DECIS 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

strna žita

EVURE

0,2

kontaktno

pšenici, ječmenu, tritikali, ovsu in rži

FASTAC 100 EC

0,12

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen

KAISO EG

150 (g/ha)

kontaktno+želodčno

strna žita

KARATE ZEON 5 CS

0,15

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

KARIS 10 CS

0,05

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

MAVRIK 240

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

POLECI

0,2 – 0,3

kontaktno+želodčno

strna žita

SPARVIERO

0,075

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, rž

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 19.04.2019 14:06
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS