23. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.04.2019 15:53 - Zaključeno


Vinska trta brsti. Zasledimo lahko odpiranje brstov, kjer so lahko opazni že posamezni prvi listki (05-11 po lestvici BBCH).

Deževni dnevi v času brstenja predstavljajo precejšnjo nevarnost za okužbo mladik s črno pegavostjo vinske trte. Svetujemo, da zaščitite vinograde s preventivno delujočimi pripravki kot so: FOLLOW 80 WG (1,9 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha; zaloge v uporabi do 30.03.2020), POLYRAM DF (3 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha; zaloge v uporabi do 22.06.2019), ANTRACOL (2 kg/ha; zaloge v uporabi do 22.06.2019). Zaščitne ukrepe bo potrebno ponoviti po 7 do 10 dneh, ko bodo mladike velike 5-7 cm.

Dnevi s temperaturami nad 15°C omogočajo uporabo žveplovih pripravkov: THIOVIT JET, COSAN, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, PEPELIN WG, VINDEX 80 WG, ki v odmerku 3 do 8 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze), učinkujejo na zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte in delujejo proti oidiju vinske trte.

Časovni razmiki med obnovo nanosa je lahko od 8 do 10 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 12.04.2019 15:53
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS