157. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 06.09.2004 10:52 - Poslano


Za zatiranje peronospore vinske trte priporočamo v tem obdobju uporabo pripravkov kot so: ANTRACOL ali DITHANE ali FOLPAN ali FOLPET ali PENNCOZEB ali POLYRAM DF ali pripravke v kombinaciji bakra BAKRENI DITHANE , BAKRENI ANTRACOL .

Proti oidiju priporočamo uporabo pripravkov na osnovi žvepla ali KARATHANE.

Priporočamo tudi spremljanje pojava akarinoze . Na mladih zalistnikih smo zasl edili večji pojav trsne kodravosti – akarinoze.V primeru močnega pojava lahko uporabite pripravke kot sta ORTUS s karenco 35 ali DEMITAN s karenco 49 dni. Za večjo uspešnost pri škropljenju priporočamo uporabo večje količine vode (do 1000 l/ha). Pozorni bodite tudi na vrhove trt, kjer je škodljivec najštevilčnejši.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:52
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: TOMŠE Smiljana
Pripravila: Smiljana Tomše
Seznam registriranih FFS