17. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH - 01.04.2019 14:03 - Zaključeno


Fenološki razvoj posevkov pšenice in ječmena

Posevki ozimnih žit so na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi kolenčenja (BBCH 32).

Zatiranje bolezni

Žita so zelo dobro prezimila. V pomlad so stopila že zelo dobro razraščena (še posebno ječmen), kar se je poznalo tudi na vitalnosti samih rastlin, ki so kazale zelo malo okužb z glivičnimi boleznimi. Ker se v prihodnje napoveduje daljše obdobje z občasnimi padavinami, vam priporočamo, da pregledate svoje posevke in pravočasno izvedite prvo škropljenje z fungicidi. Še posebno bodite pozorni na preseže pragove (več o tem si lahko preberete v prispevku 'Glivične bolezni v žitih 2019' na naši spletni strani http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ).

Na pšenici je prag za listno pegavost presežen, če najdemo pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin. Prvo škropljenje lahko opravite z enim od naslednjih pripravkov: AMISTAR OPTI (2,5 L/ha), ARCHER MAX (1 L/ha), AVOCA SUPER (2 L/ha), ASCRA XPRO (1,5 L/ha), AVTAR 75 NT (2 kg/ha), BOUNTY (0,6 L/ha), BUZZ ULTRA DF (0,33 kg/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), CHAMANE (1 L/ha), COMRADE (0,75 L/ha), ELATUS ERA (1 L/ha), ELATUS PLUS (0,75 L/ha), EMINENT 125 EW (1 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), FAXER (1 L/ha), KEYPRO (1 L/ha), LIBRAX (1,33-2,0 L/ha), MIRADOR FORTE (1,5 – 2 L/ha), MIRADOR XTRA (0,6 – 1,0 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), PROCEED (2 L/ha), PROPI 25 EC (0,5 L/ha), PROSARO (1 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha), SILTRA XPRO (1 L/ha), SPHERE 535 SC (0,3 – 0,5 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha) ali ZAMIR (1,5 L/ha).

Pri ječmenu je prag za ječmenov listni ožig presežen, ko je na listih razvitih 35 % posameznih peg, pri ječmenovi mrežasti pegavosti pa če se na 10% rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Za prvo tretiranje uporabite pripravek, ki bo zatiral obe bolezni. Izbirate lahko med naslednjimi sredstvi: AMISTAR OPTI (2,5 L/ha), ARCHER MAX (1 L/ha), ASCRA XPRO (1,2 L/ha), BALTAZAR (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), BOUNTY (samo za ječmenov listni ožig; 0,6 L/ha), CHAMANE (1 L/ha), ELATUS ERA (1,0 L/ha), ELATUS PLUS (0,75 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), LIBRAX (1,33 – 2,0 L/ha), MIRADOR 250 SC (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), MIRADOR FORTE (samo za ječmenovo mrežasto pegavost; 1,5 – 2 L/ha), MIRADOR XTRA (0,6 – 1,0 L/ha), OPUS 1 (1,0 – 1,5 L/ha), ORTIVA (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), PROSARO (1,0 L/ha), RETENGO (1,25 L/ha), SEGURIS XTRA (samo za ječmenovo mrežasto pegavost; 1 L/ha), SILTRA XPRO (1,0 L/ha), STAR TEBUKONAZOL (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), SPHERE 535 SC (0,5 L/ha), TAZER 250 SC (0,8 L/ha), ZAFTRA AZT 250 SC (samo za ječmenov listni ožig; 1 L/ha), ZANTARA (1,5 L/ha), ZAMIR (1,5 L/ha) ali ZOXIS 250 SC (1 L/ha).

Obvestilo o zatiranju plevelov je dostopno na naslednji povezavi: http://agromet.mkgp.gov.si/PP/Notices/Details?NoticeID=11086

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 01.04.2019 14:03
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS