14. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI V OLJNI OGRŠČICI - 28.03.2019 10:46 - Zaključeno


Fenološki razvoj oljne ogrščice

Oljna ogrščica je na območju jugovzhodne Slovenije na večini lokacij v fenološkem razvoju pojava socvetja (50 – 55 po BBCH).

Zatiranje škodljivcev repičarja (Meligethes aeneus) in repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi)

Pri pregledu posevkov oljne ogrščice zaznavamo povečan pojav repičarja in repičnega kljunotaja. Uporaba insekticidov je smiselna in smotrna le v primeru, da imate v svojih posevkih presežen prag škodljivosti. V primeru kljunotaja je prag škodljivosti presežen, če na 10 rastlinah najdete 2 - 3 hrošče. Pri repičarju pa je ta prag nižji in znaša 2 - 3 osebke/rastlino v času nabreklih brstov (BBCH 55).

V primerih, ko bo prag presežen, lahko uporabite enega izmed naslednjih registriranih insekticidov:

PRIPRAVEK

ODMEREK

REPIČAR

KLJUNOTAJI

OPOMBE

BISCAYA

0,3 L/ha

X

 

S

BULLDOCK EC 25

0,3-0,5 L/ha

X

 

K

CHESS 50 WG

0,15 kg/ha

X

 

S; Registracija do: 30.04.2019

DASKOR 440

0,625 L/ha

X

X

K

DECIS 100 EC

63 ml/ha

X

 

K

DECIS 2,5 EC

0,3 L/ha

X

X

K

EVURE

0,2 L/ha

X

X

K

FASTAC 100 EC

0,1 L/ha

X

X

K

KAISO EG

150 g/ha

X

X

K

KARATE ZEON 5 CS

0,15 L/ha

X

X

K

KARIS 10 CS

75 ml/ha

X

 

K

MAVRIK 240 EW

0,2 L/ha

X

X

K

POLECI

0,3 L/ha

X

X

K

SPARVIERO

0,075 L/ha

X

X

K

Hroščki repičarja se prehranjujejo s cvetnim prahom. Ker se na posevkih pojavijo že pred cvetenjem lahko do cvetnega prahu pridejo smo na način, da raztrgajo cvetove.

Kljunotaj odlaga jajčeca v vrhnje dele stebla, ličinke se nato zavrtajo v notranjost. Steblo oslabi, se deformira in izgubi trdnost. Luski vezani na prizadeti del stebla se slabo razvijajo, semena imajo manjšo maso, lahko pa se tudi popolnoma posušijo.

K: kontaktni pripravek; S: pripravek s sistemičnim delovanjem.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.

Zatiranje bolezni

V posevkih oljne ogrščice smo zaznali pojav suhe trohnobe stebla ogrščice (Phoma lingam). Pozorni bodite tudi na pojave ostalih glivičnih bolezni, kot sta bela zrnata gniloba (Sclerotinia sclerotiorum) in črna pegavost (Alternaria brassicae spp.).

Na podlagi zdravstvenega stanja posevka in fenološkega razvoja se nato odločite za uporabo enega od priporočenih pripravkov.

SREDSTVO

ODMEREK

DELUJE NA

PRIPOROČEN ČAS UPORABE

BALTAZAR

FOLICUR EW 250

ORIUS 25 EW

1 L/ha

Zatira: belo gnilobo

Zmanjšuje okužbo s: črno listno pegavostjo in suho trohnobo

Od začetka rasti stebla do konca cvetenja

(BBCH 30 - 69).

BOUNTY

0,6 L/ha

Zatira: belo gnilobo

Od začetka cvetenja do polnega cvetenja

(BBCH 60 - 65).

BUZZ ULTRA DF

0,33 kg/ha

Zatira: belo gnilobo

Od začetka cvetenja do polnega cvetenja

(BBCH 60 - 65).

CARAMBA

SIRENA

1,2 L/ha

Zmanjšuje okužbe s: suho trohnobo

Od začetka rasti do začetka cvetenja posevka

(BBCH )

CHAMANE

1 L/ha

Zatira: belo gnilobo

Zmanjšuje okužbe s: pegavostmi iz rodu Alternaria

Ko je odprtih 10 % cvetov do konca cvetenja (BBCH 61 - 69)

CUSTODIA

1 L/ha

Zmanjševaje okužb z: belo gnilobo

Ko je odprtih 10 % cvetov do polnega cvetenja (BBCH 61 - 65)

MAVITA 250 EC

SCORE 250 EC

0,5 L/ha

Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost

Od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja

(BBCH 21 do 69)

MIRADOR 250 SC

ORTIVA

TAZER 250 SC

ZAFTRA AZT 250 SC

1 L/ha

Zmanjšuje okužb s: črno listne pegavostjo, suho trohnobo in belo gnilobo

Prvi cvetovi odprti, do konca cvetenja

(BBCH 60 - 69)

MIRADOR FORTE

1,5 do 2 L/ha

Zatira: črno listno pegavost, suho trohnobo in belo gnilobo

Od začetka rasti stebel do konca cvetenja

(BBCH 30 - 69)

PROPI 25 EC

0,5 L/ha

Zmanjšanje okužbe z: listno pegavostjo

Ob prvem pojavu znakov okužbe

PROPULSE

1 L/ha

Zatira: suho trohnobo in črno listno pegavost

Zmanjšuje okužbe z: belo gnilobo

Od 4 razvitega lista, do faze, ko je 30% luskov doseglo končno velikost (BBCH 14 - 73)

SISAM

0,8 L/ha

Zatira: belo gnilobo

Ko so odprti prvi cvetovi do konca cvetenja

(BBCH 60 - 69)

Navedeni pripravki niso strupeni za čebele, a zaradi morebitnega odvračalnega učinka priporočamo, da nanos vseeno opravite v večernem času.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 28.03.2019 10:46
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS