153. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 06.09.2004 10:51 - Poslano


Za zatiranje peronospore vinske trte v tem obdobju priporočamo uporabo pripravkov kot so: ANTRACOL ali DITHANE ali FOLPAN ali FOLPET ali PENNCOZEB ali POLYRAM DF ali pripravke v kombinaciji bakra BAKRENI DITHANE (bakreni ditan), BAKRENI ANTRACOL (bakreni antrakol).

Proti oidiju uporabljamo pripravke na osnovi žvepla ali KARATHANE.

Za preprečevanje sive grozdne plesni je v času pred strnjevanjem grozdnih jagod priporočljivo uporabiti katere ga od botriticidnih pripravkov kot npr. TELDOR ali SWITCH . Pripravka se nanaša samo v coni grozdja.

Priporočamo tudi spremljanje pojava akarinoze . Na mladih zalistnikih smo zasledili večji pojav trsne kodravosti-akarinoze.V primeru močnega pojava uporabite lahko pripravke kot so: ORTUS ali DEMITAN . Za uspešnost pri škropljenju uporabite večje količine vode. Škropljenje usmerite na vrhove trte kjer je tudi škodljivec najštevilčnejši.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:51
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: TOMŠE Smiljana
Pripravila: Smiljana Tomše
Seznam registriranih FFS