7. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH - 15.03.2019 13:31 - Zaključeno


Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen)

Ozimna žita so trenutno v razvojni fazi razraščanja (21 – 29 po lestvici BBCH) oz. na nekaterih bolj toplih legah tudi že v fazi začetka kolenčenja (BBCH 30). Prihaja najbolj primeren čas za prvo zatiranje plevelov, zato pridelovalcem priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost plevelov. Pri odločanju za zaščitno sredstvo, upoštevajte plevelno zastopanost, razvojne stopnje posevkov, terminov setve in vrste žita, priporočene odmerke. Zelo pomembna pa je tudi kakovostna aplikacija.

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

Z zatiranje plevelov v času razraščanja lahko uporabite naslednje pripravke: ALLIANCE (65-10 g/ha, do konca razraščanja (BBCH 29)), ALISTER NEW (1 L/ha), ALLY SX (30 g/ha), ARRAT* (0,2 kg/ha, do konca razraščanja (BBCH 29)), ATLANTIS STAR (0,20 – 0,333 kg/ha), AXIAL (0,6-0,9 L/ha), AXIAL ONE (1 L/ha), BIATHLON 4D* (70 g/ha), BONACA (0,6 – 0,8 L/ha), BOUDHA (20 g/ha), CLIOPHAR 600 SL (0,16 – 0,2 L/ha), DUPLOSAN KV (2 l/ha), ERGON (70 g/ha), ESTERON (0,75-1 l/ha), FINY (30 g/ha), FLUROSTAR 200 (0,75 – 1 L/ha), GRANSTAR SUPER 50 SX (60 g/ha), GRODYL (20-40 g/ha), HUSSAR OD (0,1 L/ha), HUSSAR PLUS (0,2 L/ha), LONTREL 100* (1-1,2 l/ha), MEZZO (20-30 g/ha), MUSTANG 306 SE (0,4-0,6 l/ha), PALLAS 75 WG (120-250g/ha), SARACEN MAX (25 g/ha), SAVVY (30 g/ha), SEKATOR OD (0,15 L/ha), STARANE FORTE (0,54 L/ha), STOMP AQUA (2,9 l/ha, do konca razraščanja (BBCH 29)), TANDUS 200 EC (2 l/ha), TBM 75 WG (20 g/ha) ali U 46 M-fluid* (1 l/ha).

* Pripravki niso primerni za uporabo v ukrepu POZ_FFSV in najožjih VVO.

Pri uporabi herbicidov v spomladanskem času bodite še posebej pozorni na vremenske pogoje in sicer upoštevajte dnevne in nočne temperature zraka. V času aplikacije naj bodo dnevne temperature vsaj med 8 – 10 °C, nočne pa nad lediščem.

Podrobnejše obvestilo z navedenimi lastnostmi priporočenih pripravkov registriranih v letu 2019 za zatiranje plevelov v žitih, je dostopno na spletni strani KGZS-Zavoda Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ).

Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 15.03.2019 13:31
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS