155. OBVESTILO ZA VINOGRADNIKE - 06.09.2004 10:49 - Poslano


Za zatiranje peronospore vinske trte v tem obdobju priporočamo uporabo pripravkov kot so: ANTRACOL ali DITHANE ali FOLPAN ali FOLPET ali PENNCOZEB ali POLYRAM DF ali pripravke v kombinaciji bakra BAKRENI DITHANE (bakreni ditan), BAKRENI ANTRACOL (bakreni antrakol).

Proti oidiju uporabljamo pripravke na osnovi zvepla ali KARATHANE.

Priporočamo tudi spremljanje pojava akarinoze . Na mladih zalistnikih smo zasledili večji pojav trsne kodravosti-akarinoze.V primeru močnega pojava uporabite lahko pripravke kot so: ORTUS karenca je 35 dni ali DEMITAN karenca je 49 dni. Za uspešnost pri škropljenju uporabite večje količine vode. Škropljenje usmerite na vrhove trte kjer je tudi škodljivec najštevilčnejši.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:49
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: TOMŠE Smiljana
Pripravila: Smiljana Tomše
Seznam registriranih FFS