133. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OLJNI OGRŠČICI - 07.09.2017 14:25 - Zaključeno


Zatiranje plevelov v oljni ogrščici opravimo na dovolj vlažna tla. Za dobro učinkovitost je pomemben tudi čas uporabe: takoj po setvi – pred vznikom ali po vzniku posevka. Možnosti uporabe herbicidov so naslednje:

  • pred setvijo:

DEVRINOL 45 FL (2,5 l/ha), ki deluje na širokolistne in ozkolistne plevele. Pripravek je potrebno pred setvijo plitvo vdelati v tla.

  • po setvi pred vznikom posevka:

TERIDOX 500 EC* (2,0 l/ha, na isti površini se ga lahko za zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov uporabi samo enkrat vsako tretje leto);

CENTIUM 36 CS, COMMAND 36 CS, DR. METROB KLOMAZON (zatirata nekatere vrste ozkolistnih in širokolistnih plevelov. Tretira se po setvi oz. najpozneje tri dni po setvi in pred vznikom posevka (0,25 L/ha)).

  • pred in po vzniku (BBCH 14, štirih listov):

FUEGO TOP*, SUCCESSOR 600* in SUCCESSOR 600 PRO* (vsi 2,0 l/ha). Pripravki delujejo na širokolistne in ozkolistne plevele.

  • po vzniku:

BUTISAN 400 SC* (2,0 l/ha) ali FUEGO* (1,5 l/ha), pripravka se uporabljata v razvojni fazi po vzniku (BBCH 10) do razvoja dveh listov (BBCH 12)) za zatiranje širokolistnih in ozkolistnih plevelov;

LONTREL 100* (1,0–1,2 l/ha) se uporabi od prvega lista oljne ogrščice in vse do vidnih individualnih cvetnih brstov (glavno socvetje) (BBCH 11-55) za zatiranje širokolistnega plevela.

CLERANDA* je kontaktni in rezidualni herbicid za zatiranje širokolistnega in ozkolistnega plevela, uporablja se jo od fenološke faze kličnih listov (BBCH 10) do fenološke faze osmih listov (BBCH 18), v odmerku (2,0 l/ha) in porabi vode 200 – 300 l/ha. Sredstvo se lahko uporablja samo na hibridih oljne ogrščice, ki imajo poleg imena sorte tudi oznako Clearfield.

CLERAVO je kontaktni herbicid, ki se ga uporablja za zatiranje ozkolistnih in širokolistnih plevelov v posevkih z oznako Clearfield. Pripravek se uporablja v odmerku 1 L/ha (poraba vode 100 – 400 L/ha) v razvojni fazi kličnih listov do razvitih osmih listov (BBCH 10 – 18).

Sredstvi delujeta na sorte oljne ogrščice, ki niso označene z oznako Clearfield, kot neselektivna herbicida in jih lahko popolnoma uničita! Pripravka se lahko na istem zemljišču uporabljata največ enkrat v eni rastni dobi.

TANARIS rezidualni herbicid, ki se uporablja za zatiranje enoletnega in nekaterih vrst večletnega širokolistnega plevela, vzniklega iz semena, v odmerku 1,5 L/ha in uporabi vode 200-400 L/ha. Sredstvo se uporablja pred vznikom do fenološke faze vznika kličnega lista (BBCH 00-09) ali po vzniku od fenološke faze popolnoma razvitih kličnih listov do razvitih osem listov (BBCH 10-18).

  • proti ozkolistnim plevelom in samosevcem žit po vzniku oljne ogrščice lahko uporabite enega izmed naslednjih pripravkov: AGIL 100 EC (1 -2 l/ha), FOCUS ULTRA (1 - 4 l/ha), FUSILADE FORTE (0,8 – 2 l/ha) ali QUICK 5 EC (1 – 2 l/ha).

Za enakomeren vznik oljne ogrščice in dobro učinkovanje herbicidov je pomembno, da izvedete setev in aplikacijo herbicidov na ustrezno vlažna tla. Pripravki označeni z * niso dovoljeni za uporabo na najožjih VVO in v ukrepu VOD_FFSV.


Datum objave obvestila: 07.09.2017 14:25
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS