120. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 20.07.2017 10:00 - Zaključeno


Grozdne jagode so pri vinski trti na območju vinorodne dežele Posavje združene v grozd. Jagode se med seboj dotikajo (79 po lestvici BBCH).

Razmere za širjenje okužb s peronosporo vinske trte niso več najbolj ugodne. Morebitne nove okužbe je pričakovat predvsem na bujnih trsih z mladimi poganjki. Za varstvo lahko v prihodnje pristopite tudi z enostavnimi preventivnimi pripravki: FOLPAN 80 WDG, FOLPAN 50 SC, POLYRAM DF, DITHANE DG NEOTEC, DITHANE M-45, ANTRACOL, ANTRACOL WG 70, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, PENNCOZEB 75 DG, PINOZEB M-45, MANKOZ 75 WG, DAIMYO F, VIDERYO F, VINCYA F, MILDICUT,… Pri sortah z bujno rastjo je smiselno uporabiti tudi sredstva na osnovi ali v kombinaciji z bakrom: PERGADO C, AMALINE FLOW… Na legah, jer so okužbe v večjem obsegu, jih zaustavite z: ACROBAT MZ WG, EQUATION PRO, FORUM STAR, SFINGA EXTRA WDG,..

Soparno vreme še vedno omogoča ugodne razmere za okužbe z oidijem vinske trte. Za varstvo svetujemo: TALENDO EXTRA, FALCON EC 460, DYNALI, SERCADIS, BALTAZAR, POSTALON 90 SC, NATIVO 75 WG, KARATHANE GOLD 350 EC, TALENDO, KUSABI 300 SC, FOLICUR EW 250, TEBUSHA 25% EW, MYSTIC 250 EC, ORIUS 25 EW, CRYSTAL, VITISAN… Razvoj oidija na grozdju lahko precej omejite tudi s postopnim odstranjevanjem listov iz okolice grozdov. Poudarek je na postopnem odstiranju, saj povzroči neposredno sončno obsevanje v dneh z močno pripeko na jagodah sončne ožige.

Razmiki med tretiranji naj bodo v tem obdobju na 8-10 dni, oz. ko pade 30 mm/m2 padavin ali več.

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet ali baker.

Lastnike vinogradov hkrati obveščamo, da je Služba za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto na podlagi javnih pooblastil začela z intenzivnejšim pregledovanjem vinogradov na prisotnost karantenske zlate trsne rumenice. Sumljive trse vzorčimo in pri tem označimo z belim lepljivim trakom ter nalepko 'Uradni vzorec MKGP'. Po opravljeni laboratorijski analizi bodo lastniki obveščeni o rezultatu preiskave.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 20.07.2017 10:00
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS