116. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 14.07.2017 08:24 - Zaključeno


Grozdne jagode so pri vinski trti na območju vinorodne dežele Posavje združene v grozd. Večina jagod se med seboj dotika (79 po lestvici BBCH).

Za aktualno varstvo proti peronospori vinske trte svetujemo v vinogradih s prisotnimi okužbami sredstva: MOXIMATE 725 WG (1,9 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,9 kg/ha), MOXIMATE PLUS (1,9 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (2 kg/ha), TANOS 50 WG (0,4 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), SFINGA EXTRA EDG (2 kg/ha), TWINGO (3 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), PERGADO F (1,6 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), ENERVIN (2,5 kg/ha), MILDICUT (2 l/ha), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha)... V vinogradih brez zaznanih okužb lahko pristopite z enostavnimi preventivnimi pripravki. Pri sortah z bujno rastjo ('Modra frankinja', 'Žametna črnina') je občasno smiselno uporabiti tudi sredstva v kombinaciji z bakrom: PERGADO C (4-5 kg/ha), AMALINE FLOW (2,25 l/ha), CURZATE C EXTRA (2 kg/ha), GALBEN C (0,4-0,5 % konc.),…

Soparno vreme še vedno omogoča ugodne razmere za okužbe z oidijem vinske trte. Za varstvo svetujemo: TALENDO EXTRA (0,08-0,2 l/ha), FALCON EC 460 (0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), CRYSTAL (0,2 l/ha), VITISAN (16 kg/ha)…

Razvoj oidija na grozdju lahko precej omejite tudi s postopnim odstranjevanjem listov iz okolice grozdov. Poudarek je na postopnem odstiranju, saj povzroči neposredno sončno obsevanje v dneh z močno pripeko na jagodah sončne ožige.

Razmike med tretiranji prilagodite razvoju bolezni, priraščanju mladik ter količini in intenzivnosti padavin. Kjer je bolezen močneje prisotna, je potrebno zmanjšati razmik med nanosi. Zaščitno oblogo sicer obnovite na 7 do največ 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m2 padavin ali več.

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Emendo F, Forum Star, Melody Combi WG 65,3, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Sfinga Extra, Twingo, Valis F, Viderdyo F. Za ta namen pridejo v poštev tudi bakrovi pripravki.

Lastnike vinogradov hkrati obveščamo, da je Služba za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto na podlagi javnih pooblastil začela z intenzivnejšim pregledovanjem vinogradov na prisotnost karantenske zlate trsne rumenice. Sumljive trse vzorčimo in pri tem označimo z belim lepljivim trakom ter nalepko 'Uradni vzorec MKGP'. Po opravljeni laboratorijski analizi bodo lastniki obveščeni o rezultatu preiskave.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 14.07.2017 08:24
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS