112. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 10.07.2017 15:11 - Zaključeno


Grozdne jagode se pri vinski trti na območju vinorodne dežele Posavje združujejo v grozd. Večina jagod se med seboj že dotika (79 po lestvici BBCH).

V obdobju nestanovitnega vremena je za varstvo pred glivičnimi obolenji priporočena uporaba kombiniranih pripravkov, z več aktivnimi snovmi. Proti peronospori vinske trte svetujemo v vinogradih s prisotnimi okužbami sredstva: MOXIMATE 725 WG (1,9 kg/ha), MOXIMATE 725 WP (1,9 kg/ha), MOXIMATE PLUS (1,9 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (2 kg/ha), TANOS 50 WG (0,4 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), SFINGA EXTRA EDG (2 kg/ha), TWINGO (3 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), PERGADO F (1,6 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (1,5 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), ENERVIN (2,5 kg/ha), MILDICUT (2 l/ha), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha)... V vinogradih brez zaznanih okužb lahko pristopate tudi z enostavnimi preventivnimi pripravki. Pri sortah z bujno rastjo ('Modra frankinja', 'Žametna črnina') je po zaključenem cvetenju občasno smiselno uporabiti tudi sredstva v kombinaciji z bakrom: PERGADO C (4-5 kg/ha), AMALINE FLOW (2,25 l/ha), CURZATE C EXTRA (2 kg/ha), GALBEN C (0,4-0,5 % konc.),…

Soparno vreme omogoča ugodne razmere tudi za okužbe z oidijem vinske trte. Za varstvo svetujemo sredstva: TALENDO EXTRA (0,08-0,2 l/ha), FALCON EC 460 (0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha), BALTAZAR (0,4 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), CRYSTAL (0,2 l/ha), VITISAN (16 kg/ha)…

Razmike med tretiranji prilagodite razvoju bolezni, priraščanju mladik ter količini in intenzivnosti padavin. Kjer je bolezen močneje prisotna, je potrebno zmanjšati razmik med nanosi. Zaščitno oblogo sicer obnovite na 7 do največ 10 dni, oz. ko pade 30 mm/m2 padavin ali več.

V primeru neurja s točo je potrebno varstvo vinograda opraviti čim prej, a počakajte, da se listje osuši. Pri izbiri pripravkov dajte prednost sredstvom z aktivno snovjo folpet: Folpan 50 SC, Folpan 80 WDG, Emendo F, Forum Star, Melody Combi WG 65,3, Pergado F, Ridomil Gold Combi Pepite, Sfinga Extra, Twingo, Valis F, Viderdyo F. Za ta namen pridejo v poštev tudi bakrovi pripravki.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 10.07.2017 15:11
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS