152. Obvestilo za vinogradnike - 06.09.2004 10:48 - Poslano


Za zatiranje peronospore vinske trte v tem obdobju prip oročamo uporabo pripravkov kot so: ANTRACOL ali DITHANE ali FOLPAN ali FOLPET ali PENNCOZEB ali POLYRAM DF ,... V primeru močnejših okužb pridejo v poštev pripravki kot ACROBAT MZ ali ANTRACOL COMBI ali AVISO DF ali FORUM STAR ali MELODY COMBI ,…

Proti oidiju uporabljamo pripravke na osnovi zvepla ali KARATHANE.

Za preprečevanje sive grozdne plesni je v času pred strnjevanjem grozdnih jagod priporočljivo uporabiti katerega od botriticidnih pripravkov kot npr. TELDOR ali SWITCH . Pripravka se nanaša samo v coni grozdja.

V primeru, da ste imeli v prejšnjih letih tezave s pasastim in križastim grozdnim sukačem , je sedaj primeren čas za zaščito s kontaktnimi pripravki kot so RELDAN EC-40 ali ZOLONE LIKQUIDE ali DELFIN WG . Ob morebitni uporabi insekticidnih pripravk ov za zmanjševanje populacije obeh vrst sukačev upoštevajte dejstvo, da so letos ulovi na feromonske vabe zelo majhni.

Priporočamo tudi spremljanje pojava akarinoze . Primeren termin zatiranja bo sporočen pravočasno.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:48
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: TOMŠE Smiljana
Pripravila: Smiljana Tomše
Seznam registriranih FFS