Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Sužid, meteorološka postaja 37878

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
1805 Padavine 0.2 mm (mm) 0 mm 10.6.2017 00:30 Rain-O-Matic
1806 Temperatura 2 m ( °C) 10,82 °C 10.6.2017 00:30 50YA
1807 Relativna vlaga 2 m (% RH) 99,93 % RH 10.6.2017 00:30 50YA
1808 Omočenost lista (U) 10 U 10.6.2017 00:30 A730WET

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Sužid
Omočenost
lista
Padavine
0.2
mm
Relativna
vlaga
2
m
Temperatura
2
m
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.