Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Kovor, meteorološka postaja 45235

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
4348 Sončno sevanje (W/m2) 1,34 W/m2 19.7.2018 22:00 Pyranometer SP-Lite
4351 Omočenost lista (U) 0 U 19.7.2018 22:00 A730WET
4345 Padavine (mm) 0 mm 19.7.2018 22:00 Rain-O-Matic
4347 Relativna vlaga 2 m (% RH) 56,1 % RH 19.7.2018 22:00 50YA
4350 Relativna vlaga 20 cm (% RH) 62,82 % RH 19.7.2018 22:00 50YA
4352 Temperatura tal 5 cm (°C) 21,38 °C 19.7.2018 22:00 99TG411E
4346 Temperatura 2 m (°C) 21,82 °C 19.7.2018 22:00 50YA
4349 Temperatura 20 cm (°C) 21,01 °C 19.7.2018 22:00 50YA

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Kovor
Sončno
sevanje
Omočenost
lista
Padavine Relativna
vlaga
2
m
Relativna
vlaga
20
cm
Temperatura
tal
5
cm
Temperatura
2
m
Temperatura
20
cm
1 19.7.2018 23:30
2 19.7.2018 23:00
3 19.7.2018 22:30
4 19.7.2018 22:00
5 19.7.2018 21:30
6 19.7.2018 21:00 1,3 0 0 56,1 62,8 21,4 21,8 21
7 19.7.2018 20:30 1,3 0 0 54,2 61,3 21,5 22,5 21,6
8 19.7.2018 20:00 7,8 0 0 52,4 59,4 21,7 23,1 22,2
9 19.7.2018 19:30 38,5 0 0 50,5 57 21,9 23,7 22,9
10 19.7.2018 19:00 71,7 0 0 48,2 55,1 22 24,4 23,6
11 19.7.2018 18:30 102,9 0 0 44,1 51,4 22,1 26,1 25,1
12 19.7.2018 18:00 277,9 0 0 34,5 43,3 22,2 28,5 27,2
13 19.7.2018 17:30 470 0 0 34,3 40,9 22,2 29,2 28,5
14 19.7.2018 17:00 624,1 0 0 31,6 38 22,2 29,7 29,5
15 19.7.2018 16:30 672,8 0 0 31,5 37,7 22 29,8 29,8
16 19.7.2018 16:00 835,2 0 0 31,2 37,4 21,8 29,9 30,1
17 19.7.2018 15:30 943,7 0 0 31,8 37,2 21,6 29,9 30,4
18 19.7.2018 15:00 1028,8 0 0 32,2 38,1 21,4 30 30,7
19 19.7.2018 14:30 1099,4 0 0 32,2 38,1 21,1 29,9 30,6
20 19.7.2018 14:00 1049,9 0 0 32,6 39,8 20,8 29,3 30
21 19.7.2018 13:30 1150,4 0 0 31,9 39,3 20,6 29,4 30,5
22 19.7.2018 13:00 1259,5 0 0 34,4 42,2 20,4 29,1 30,2
23 19.7.2018 12:30 1245,7 0 0 38,6 45,7 20,1 28,5 29,7
24 19.7.2018 12:00 1216 0 0 41,5 47,6 19,9 27,9 29,1
25 19.7.2018 11:30 1161,9 0 0 44,4 50,6 19,7 27,3 28,5
26 19.7.2018 11:00 1099,9 0 0 46 52 19,5 26,9 27,8
27 19.7.2018 10:30 1012,1 0 0 47,1 54,9 19,4 26,7 26,8
28 19.7.2018 10:00 953 0 0 37,4 48,2 19,2 26,9 26,5
29 19.7.2018 09:30 854,7 0 0 43,3 52,8 19,1 25,8 25,9
30 19.7.2018 09:00 755,2 0 0 31,1 39,3 18,9 26,6 26,3
31 19.7.2018 08:30 641,5 0 0 42,4 52 18,8 24,5 24
32 19.7.2018 08:00 530,3 0 0 54,6 64,1 18,7 22,8 22,1
33 19.7.2018 07:30 420,1 0 0 54,9 64,4 18,5 21,5 21,1
34 19.7.2018 07:00 312,2 0 0 53,1 61,5 18,4 20,5 19,8
35 19.7.2018 06:30 179,7 0 0 56,3 65,5 18,3 18,6 17,5
36 19.7.2018 06:00 63,6 0 0 60,2 68,3 18,3 17,1 16,2
37 19.7.2018 05:30 42,4 0 0 54,8 63,5 18,4 18,1 17
38 19.7.2018 05:00 17,4 0 0 54,7 62,8 18,5 18 16,9
39 19.7.2018 04:30 1,8 0 0 56,7 63,9 18,5 17,7 16,8
40 19.7.2018 04:00 1,3 0 0 56,4 64,7 18,6 17,8 16,6
41 19.7.2018 03:30 1,3 0 0 56,7 65,2 18,7 17,9 16,7
42 19.7.2018 03:00 1,3 0 0 56,6 63,8 18,8 18 17,1
43 19.7.2018 02:30 1,3 0 0 55,6 62,4 18,9 18,3 17,4
44 19.7.2018 02:00 1,3 0 0 54,2 61,9 19 18,6 17,5
45 19.7.2018 01:30 1,3 0 0 53,5 61,6 19,1 18,8 17,7
46 19.7.2018 01:00 1,3 0 0 54,1 60,9 19,2 18,7 17,9
47 19.7.2018 00:30 1,3 0 0 53,1 59,9 19,3 19 18,1
48 19.7.2018 00:00 1,3 0 0 51,4 58,4 19,4 19,4 18,4
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.