Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Pregled podatkov za lokacijo Ritoznoj, meteorološka postaja 22211

Pregled senzorjev na lokaciji

ID Ime Zadnja
vrednost
Datum
zadnje
spremembe
Tip
senzorja
3160 Relativna vlaga 2 m (% RH) 99,93 % RH 28.12.2017 19:00 Generic 0 - 100 %
3161 Temperatura 2 m (°C) -2,37 °C 28.12.2017 19:00 Generic -40 - +60 °C
3863 Padavine (mm) 0 mm 28.12.2017 19:00 Generic 0.2 mm

Pregled podatkov zadnjih 24 ur

Zap.
št.
Datum in čas Ritoznoj
Padavine Relativna
vlaga
2
m
Temperatura
2
m
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.