Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Grafični prikaz podatkov za lokacijo: Moškanjci - 42845, postaja 42845

Temperatura 2 m ( °C)
Relativna vlaga 2 m (% RH)
Padavine 0.2 mm (mm)
Temperatura 20 cm ( °C)
Relativna vlaga 20 cm (% RH)
Temperatura tal ( °C)
Omočenost lista 2 m (U)
Omočenost lista 20 cm (U)
Vlaga v tleh 10 cm (kPa)
Vlaga v tleh 20 cm (kPa)
Vlaga v tleh 30 cm (kPa)

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.