Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj

Fenološki podatki
Moduli

Portal je pripravljen in testiran za podprte oz.
aktualne verzije brskalnikov, kot so npr.: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Microsoft Edge. V starejših verzijah in nepodprtih
brskalnikih, kot je npr. Internet Explorer, lahko prihaja do težav
s prikazom nekaterih delov vsebine.
Vir podatkov: ARSO
Izpis agrometeoroloških lokacij: Jugovzhodna Slovenija
Ime lokacije
(povezava
na lokacijo)
Datum in čas
zadnjega podatka
Vrsta lokacije VEF Povezava na izpis
meteoroloških
podatkov zadnjih
24ur
Povezava na grafični
prikaz meteoroloških
podatkov
Prevzem tekočih
in arhivskih
meteoroloških
podatkov
Povezava na
spremljanje
fenologije
kmetijskih
rastlin
Povezava na
spremljanje
fenologije
škodljivih
organizmov
Bizeljsko 24.3.2020 00:00 M , F Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki
Blanca 8.4.2020 00:00 M , F , ŠO Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki ŠO - podatki
Cikava NM-J 2014 26.6.2014 00:00 F Fito - podatki
Cikava NM-K 2013; P 2014 7.7.2014 00:00 F Fito - podatki
Cikava NM-K 2014 9.7.2014 00:00 F Fito - podatki
Črnomelj 30.3.2020 00:00 M , F Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki
Dolge njive 23.9.2011 00:00 F Fito - podatki
Dolge njive-Krško 18.8.2103 00:00 F Fito - podatki
Drnovo RŽ 2014 29.5.2014 00:00 F Fito - podatki
Kline-Krško 9.6.2020 00:00 F , ŠO Fito - podatki ŠO - podatki
Kostanjevica na Krki 23.3.2020 00:00 M , F , ŠO Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki ŠO - podatki
Krakovo KK-Ko 2013 22.7.2013 00:00 F Fito - podatki
Krakovo KK-P 2013 23.7.2013 00:00 F Fito - podatki
Krško-breskve 2.7.2020 00:00 F Fito - podatki
Leskovec-Hruške 2.4.2019 00:00 F Fito - podatki
Loka pri Zidanem Mostu 13.4.2017 00:00 F Fito - podatki
Loka pri Zidanem Mostu 2 13.4.2017 00:00 F , ŠO Fito - podatki ŠO - podatki
Metlika_Lipej 7.7.2020 00:00 F Fito - podatki
Orehovica-Šentjernej 17.7.2015 00:00 F Fito - podatki
Podvrh 1-Sevnica 12.4.2017 00:00 F Fito - podatki
Podvrh 2-Sevnica 12.4.2017 00:00 F Fito - podatki
Poklek Podsreda-J 2009 in 2014 10.7.2014 00:00 F Fito - podatki
Poklek Podsreda-P 2014 10.7.2014 00:00 F Fito - podatki
Ravni-KK 1.7.2031 00:00 F Fito - podatki
Rodine pri Trebnjem APS 22.5.2020 00:00 M , F , ŠO Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki ŠO - podatki
Rodine pri Trebnjem_Breskve 26.3.2020 00:00 F Fito - podatki
Rodine pri Trebnjem_Hruška 5.5.2020 00:00 F Fito - podatki
Rodine pri Trebnjem_Jablana 4.6.2020 00:00 F Fito - podatki
Sevno SKŠ Grm-NM 18.7.2013 00:00 F , ŠO Fito - podatki ŠO - podatki
Sremič 12.7.2103 00:00 M , F Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki
Šentjernej APS 14.8.2020 00:00 M , F , ŠO Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki ŠO - podatki
Šentjernej J 24.4.2014 00:00 F Fito - podatki
Šentjernej NM J-2013 23.7.2013 00:00 F Fito - podatki
Velika vas_jablana 23.5.2017 00:00 F Fito - podatki
Ždinja vas 2.6.2020 00:00 F Fito - podatki

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.