Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Izpis lokacij s podatki meritev in opazovanj

Fenološki podatki
Moduli

Portal je pripravljen in testiran za podprte oz.
aktualne verzije brskalnikov, kot so npr.: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Microsoft Edge. V starejših verzijah in nepodprtih
brskalnikih, kot je npr. Internet Explorer, lahko prihaja do težav
s prikazom nekaterih delov vsebine.
Vir podatkov: ARSO
Izpis agrometeoroloških lokacij: Celjska in Koroška regija
Ime lokacije
(povezava
na lokacijo)
Datum in čas
zadnjega podatka
Vrsta lokacije VEF Povezava na izpis
meteoroloških
podatkov zadnjih
24ur
Povezava na grafični
prikaz meteoroloških
podatkov
Prevzem tekočih
in arhivskih
meteoroloških
podatkov
Povezava na
spremljanje
fenologije
kmetijskih
rastlin
Povezava na
spremljanje
fenologije
škodljivih
organizmov
Bistrica ob Sotli 23.3.2020 00:00 M , F , ŠO Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki ŠO - podatki
Črnova (Gradišnik) 21.3.2020 00:00 M , F , ŠO Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki ŠO - podatki
Gabernik-Rogaška 25.8.2011 00:00 M , F Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki
Globoko 12.3.2020 00:00 F Fito - podatki
Gotovlje 12.7.2011 00:00 F Fito - podatki
Gotovlje-P1 2.6.2009 00:00 F Fito - podatki
Grajska vas 27.7.2012 00:00 F Fito - podatki
Hajnsko 3.5.2011 00:00 F Fito - podatki
Kasaze (Mirosan) 9.4.2020 00:00 M , F , ŠO Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki ŠO - podatki
Latkova vas-P1 20.7.2012 00:00 F Fito - podatki
Latkova vas-P2 11.7.2012 00:00 F Fito - podatki
Ložnica pri Žalcu 2.6.2009 00:00 M , F Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki
Ložnica pri Žalcu-P1 2.6.2009 00:00 F Fito - podatki
Ložnica pri Žalcu-P2 12.7.2010 00:00 F Fito - podatki
Ložnica pri Žalcu-P3 12.7.2011 00:00 F Fito - podatki
Ložnica pri Žalcu-P4 12.7.2011 00:00 F Fito - podatki
Ložnica pri Žalcu-P5 F Fito - podatki
Mala Pirešica 28.6.2011 00:00 F Fito - podatki
Nezbiše 3.5.2011 00:00 F Fito - podatki
Parižlje-P1 25.8.2009 00:00 F Fito - podatki
Parižlje-P2 21.8.2010 00:00 F Fito - podatki
Parižlje-P3 23.8.2011 00:00 F Fito - podatki
Plat 3.5.2011 00:00 F Fito - podatki
Podlog v Savinjski dolini 12.7.2011 00:00 F Fito - podatki
Podlog v Savinjski dolini-P1 23.8.2011 00:00 F Fito - podatki
Šempeter v Savinjski dolini 25.8.2009 00:00 F Fito - podatki
Šempeter v Savinjski dolini-P1 12.8.2010 00:00 F Fito - podatki
Šentjur 9.3.2020 00:00 F , ŠO Fito - podatki ŠO - podatki
Testna postaja 21.11.2011 00:00 M , F Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki
Veliki Podlog Ogrščica 25.4.2014 00:00 F Fito - podatki
Žalec 12.7.2010 00:00 F Fito - podatki
Žalec (PDC) 23.3.2020 00:00 M , F , ŠO Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki ŠO - podatki
Žalec-P1 12.7.2010 00:00 F Fito - podatki
Žalec-P2 2.6.2009 00:00 F Fito - podatki
Žalec-P3 2.6.2009 00:00 F Fito - podatki
Žalec-P4 28.6.2010 00:00 M , F Vef Meteo - zadnj. 24 ur Meteo - graf. prikaz Meteo - prevzem Fito - podatki
Žalec-P5 12.7.2010 00:00 F Fito - podatki
Žalec-P6 28.6.2011 00:00 F Fito - podatki

* Primerjava postaj:

1. Med seboj lahko primerjate največ 3 postaje hkrati!
2. Primerjate lahko tudi postaje med različnimi centri.

Postaje, katerih podatke prikazujemo na portalu, so postaje proizvajalca Adcon Telemetry.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI: Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) skupaj z Opazovalno napovedovalno službo zdravstvenega varstva rastlin skrbi za nemoteno delovanje in vzdrževanje meteoroloških podatkov iz mreže agrometeoroloških postaj (Adcon Telemety). Agrometeorološki podatki, ki so objavljeni na tej strani, so zgolj informativne narave. Za morebitne vsebinske napake, do katerih lahko pride zaradi tehničnih težav pri vzdrževanju mreže, napak merilne opreme ali drugih nepredvidljivih vzrokov, napak pri vnosu, posodabljanja vsebin, Uprava ne prevzema odgovornosti, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli neposredno ali posredno izgubo oziroma škodo, materialno in nematerialno, ki bi nastala zaradi dostopa, uporabe ali odločitve, sprejete na podlagi informacij, objavljenih na teh spletnih straneh, kakor tudi ne zaradi nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti vsebine teh spletnih strani. Uprava si pridržuje pravico do spremembe oziroma umika vsebine, deloma ali v celoti, brez predhodne najave. Vsak poskus nepooblaščenega spreminjanja ali poškodovanja spletnih strani, kot tudi nepooblaščen dostop do informacij mimo spletnih strani in do drugih vsebin, je kaznivo dejanje. Pri uporabi vsebin, objavljenih na portalu, je potrebno navesti vir podatkov (UVHVVR, Agrometeorološki portal Slovenije) in upoštevati avtorske pravice.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.