Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Kamnik - Venturia inaequallis

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 15.6.2020 00:00
Izpis spremljanj za leto 2018
Datum
opazovanja
Stadij Delež
osebkov v stadiju
Opombe
20.06.2018 20.06.2018 konec primarnih okužb
20.06.2018 20.06.2018 konec primarnih okužb
01.04.2018 01.04.2018 askospore zrele


Izpis spremljanj za leto 2020
Izpis spremljanj za leto 2019
Izpis spremljanj za leto 2017
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.