Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Kamnik - Venturia inaequallis

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 15.6.2020 00:00
Izpis spremljanj za leto 2017
Datum
opazovanja
Stadij Delež
osebkov v stadiju
Opombe
10.06.2017 10.06.2017 konec primarnih okužb
17.03.2017 17.03.2017 askospore zrele


Izpis spremljanj za leto 2020
Izpis spremljanj za leto 2019
Izpis spremljanj za leto 2018
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.