Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Brdo - Venturia inaequallis

Datum zadnjega
podatka za to postajo: 10.6.2019 00:00
Izpis spremljanj za leto 2019
Datum
opazovanja
Stadij Delež
osebkov v stadiju
Opombe
10.06.2019 10.06.2019 konec primarnih okužb
18.03.2019 18.03.2019 askospore zrele


Izpis spremljanj za leto 2018
Izpis spremljanj za leto 2017
Izpis spremljanj za leto 2016
Izpis spremljanj za leto 2015
Izpis spremljanj za leto 2014
Izpis spremljanj za leto 2013
Izpis spremljanj za leto 2012
Izpis spremljanj za leto 2011
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.