Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Vsote efektivnih temperatur (VEF) za lokacijo KIS 2, postaja KIS 2 (27260)V letu 2018 je bil prvič dosežen temperaturni prag 0,0 °C na dan 02.01.2018
V letu 2018 je bil prvič dosežen temperaturni prag 7,3 °C na dan 06.01.2018
V letu 2018 je bil prvič dosežen temperaturni prag 8,0 °C na dan 06.01.2018
V letu 2018 je bil prvič dosežen temperaturni prag 10,0 °C na dan 06.01.2018


Datum podatka*
(dan/mesec/leto)
Način
izračuna
Vrednost VEF (v °C) pri pragu na ta dan
Tprag=0 °C Tprag=7,3 °C Tprag=8 °C Tprag=10 °C
17.01.2018 I 81,0 5,6 4,2 0,6
16.01.2018 I 76,0 5,6 4,2 0,6
15.01.2018 I 73,0 5,6 4,2 0,6
14.01.2018 I 72,4 5,6 4,2 0,6
13.01.2018 I 70,1 5,6 4,2 0,6
12.01.2018 I 64,6 5,6 4,2 0,6
11.01.2018 I 60,0 5,6 4,2 0,6
10.01.2018 I 55,2 5,6 4,2 0,6
09.01.2018 I 48,3 5,6 4,2 0,6
08.01.2018 I 41,0 5,6 4,2 0,6
07.01.2018 I 34,0 5,6 4,2 0,6
06.01.2018 I 24,4 3,3 2,6 0,6
05.01.2018 I 13,8 0,0 0,0 0,0
04.01.2018 I 7,1 0,0 0,0 0,0
03.01.2018 I 5,7 0,0 0,0 0,0
02.01.2018 I 2,5 0,0 0,0 0,0
01.01.2018 I 0,0 0,0 0,0 0,0
*VEF je zaradi manjkajočih podatkov na postaji izračunana iz povprečja zadnjih dostopnih podatkov.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.