Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Slovenske Konjice

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavjlena v vrsto nasada jablane, v bližini naselja Slovenske Konjice. Vegetacija jablan doseže med rastno sezono višino do 3 m. Mikrolokacija je popolnoma odprta, gre za obrobni del kotline z rahlim nagibom proti SV. Na JZ v oddaljenosti 350m zapira kotlino hribovit teren poraščen z gozdnim drevjem.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti NE (od NNW do SE) Nadmorska višina: 359 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 61°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Manjše mesto-obrobje (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na laporju, tipična, plitva
Komentar

Opis meteorološke postaje:

37885 Slovenske Konjice
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.06.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: /, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 12.16 °C 27.9.2020 10:30
Relativna vlaga 2 m 73.24 % RH 27.9.2020 10:30
Omočenost lista 10 U 27.9.2020 10:30
Padavine 0 mm 27.9.2020 10:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 26.09.2020 3,588.3 I 02.01.2020
73.0 26.09.2020 1,903.1 I 31.01.2020
80.0 26.09.2020 1,762.1 I 31.01.2020
100.0 26.09.2020 1,384.1 I 01.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja stoji v intenzivnem nasadu jablan. Postaja se dvakrat na leto pregleda, ostala vzdrževalna dela se opravljajo po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavjlena v vrsto nasada jablane, v bližini naselja Slovenske Konjice. Vegetacija jablan doseže med rastno sezono višino do 3 m. Mikrolokacija je popolnoma odprta, gre za obrobni del kotline z rahlim nagibom proti SV. Na JZ v oddaljenosti 350m zapira kotlino hribovit teren poraščen z gozdnim drevjem.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

22213 Slovenske Konjice
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.05.2003
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 03.05.2016
Tip postaje: A733, Merilna postaja

SlovenskeKonjice_1.jpg

SlovenskeKonjice_2.jpg

SlovenskeKonjice_3.jpg

SlovenskeKonjice_4.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.