Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Radlje ob Dravi

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Meteorološka postaja stoji ob visoki leseni ograji, ki ograjuje prostor kjer stojita obiralna hala za hmelj in strojna lopa. Lokacija je intenzivno hmeljarska. Na V in JV strani so hmeljišča.. Na J strani je njiva s koruzo in v ozadju hmeljišče. Na Z strani za ograjo je travnik. Na S strani poteka obvoznica, na SV so trgovski centri.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 353 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Manjše mesto-obrobje (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih, tipična, globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

857248 Radlje ob Dravi
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.07.2014
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 15,46 °C 16.7.2018 00:00
Relativna vlaga 2 m 97,79 % RH 16.7.2018 00:00
Hitrost vetra 0,47 km/h 16.7.2018 00:00
Padavine 0 mm 16.7.2018 00:00
Smer vetra 0,86 ° 16.7.2018 00:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 14.07.2018 1.993,6 I 02.01.2018
7,3 14.07.2018 1.025,8 I 01.02.2018
8,0 14.07.2018 947,5 I 10.03.2018
10,0 14.07.2018 736,7 I 03.04.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je bila postavljena za potrebe hmeljarstva na posestvu Čas. Postajo se dvakrat letno pregleda, ostala vzdrževalna dela pa se opravijo po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji na ravnem terenu, ob leseni 1,8 m visoki ograji, ki ograjuje prostor, kjer stojita obiralna hala za hmelj in strojna lopa. Na S strani (100-200 m) poteka obvoznica. Na SV strani stoji obiralna hala, ki je 15 m oddaljena od postaje, vzporedno z njo (cca 10 m ) stran pa stoji strojna lopa v ozadju nedaleč stran pa trgovski center. Zgradba obiralne hale je visoka 6-7 , kar lahko predstavlja oviro za izvajanje agrometeoroloških meritev. Na V in JV strani (100 m) od postaje se začne hmeljišče. Na J strani je njiva s koruzo in v ozadju hmeljišče. Na Z strani za ograjo je travnik. V neposredni bližini postaje za ograjo so zloženi betonski stebri in les. Nekatera hmeljišča v okolici namakajo. Imajo kapljični in klasični namakalni sistem.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

37885 Radlje ob Dravi
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.10.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 10.07.2014
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.