Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Kasaze (Mirosan)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Intenzivni sadovnjak sadjarstva Mirosan d.d. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija jablane in škodljivih organizmov.Teren je rahlo nagnjen. Na S, Z in J strani se razprostira kompleks sadovnjakov. Na V strani stoji hladilnica in za njo poslovne stavbe sadjarstva Mirosan d.d., SV od teh stavb pa stoji večstanovanjski objekt.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na pleistocenskih in pliocenskih sedimentih, tipična, plitva
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

27394 Kasaze (Mirosan)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 03.08.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 16.78 °C 18.10.2019 17:59 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 71.26 % RH 18.10.2019 18:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 18.10.2019 18:00 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 18.10.2019 18:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 17.10.2019 3,877.4 I 02.01.2019
73.0 17.10.2019 2,078.4 I 17.01.2019
80.0 17.10.2019 1,927.4 I 17.01.2019
100.0 17.10.2019 1,521.7 I 04.03.2019

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je postavljena v kompleksu sadovnjakov sadjarstva Mirosan d.d..Postaja se pregleda dvakrat letno, ostala vzdrževalna dela se opravljajo po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena v intenzivnem sadovnjaku, ki je last sadjarstva Mirosan d.d.. Merilni instrumenti so postavljeni ob opornem betonskem stebru v vrsti med jablanovimi drevesi.Teren je rahlo nagnjen. Na S in Z strani se razprostira sadovnjak, na J strani (30 m stran od postaje) je asvaltna cesta, ki se uporablja za potrebe sadovnjaka. Čez cesto pa je prostor za shranjevanje zabojev. Na V strani (100 m) stoji hladilnica in za njo poslovne stavbe sadjarstva Mirosan d.d., SV od teh stavb pa stoji večstanovanjski objekt. Hladilnica je visoka 12 do 15 m in zaradi zadostne oddaljenosti ne predstavlja ovire za izvajanje agrometeoroloških meritev. Drugih ovir razen dreves v bližini merilnih instrumentov ni.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
27394 Kasaze_0006.JPG

27394 Kasaze_0009.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.