Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Črnomelj

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija je na pobočju. Zaznati je rahlo konkavnost terena.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 253 m
Nagib terena: 15° Smer nagiba terena: 240°
Profil terena: Konkaven (vbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na aluvialno-koluvialnem nanosu, antropogena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

859096 Črnomelj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 17.10.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD NM, Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 12.68 °C 24.10.2020 22:30
Relativna vlaga 2 m 98.08 % RH 24.10.2020 22:30
Omočenost lista 4 U 24.10.2020 22:30
Padavine 1 mm 24.10.2020 22:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 23.10.2020 4,244.3 I 02.01.2020
73.0 23.10.2020 2,312.6 I 28.01.2020
80.0 23.10.2020 2,150.0 I 31.01.2020
100.0 23.10.2020 1,711.0 I 31.01.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Merilna naprava A753GPRS na Doblički gori pri Črnomlju Postaja ima osnovni nabor senzorjev. Za postajo med letom skrbi KGZS - Zavod NM in lastnik parcele (Vrtin Damijan). Redna vzdrževanja merilne naprave in senzorjev se izvaja na začetku in koncu vegetacijskega obdobja. Postaja se uporablja za dajanje napovedi pojavov škodljivcev in bolezni vinske trte na območju Črnomlja.
Opis lokacije postaje:
Lokacija postaje je na izrazito vinogradniški legi. Naprava je postavljena v vinogradu v vrsti med trtami, 15 m stran od ceste. Višina vinske trte doseže med vegetacijskim obdobjem 2 m. Gre za intenzivno pridelavo grozdja. Lega je južna, rahlo konkavna z zmernim nagibom proti JJV. Širša lokacija postaje je izrazito vinogradniška - Doblička gora pri Črnomlju.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

37882 Črnomelj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 11.10.2007
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 15.05.2017
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.