Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Braslovče (Pšaker)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Merilna postaja stoji na precej nagnjenem terenu. Lokacija je intenzivno sadjarska, način pridelave pa ekološki. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija škodljivih organizmov. Na Z strani stoji gospodarsko poslopje s hišo in dvoriščem. Na S in V strani od postaje je sadovnjak, ki je zavarovan z mrežami proti toči in ima namakalni sistem. Na J strani se za travnikom oziroma pašnikom razprostira gozd. Enako se na S strani sadovnjak zaključuje z gozdom.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno ozke doline (razmerje globina:širina>1) Nadmorska višina: 322 m
Nagib terena: 30° Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na moreni, oglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

39323 Braslovče (Pšaker)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 27.03.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 21,68 °C 21.5.2018 12:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 62,17 % RH 21.5.2018 12:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 21.5.2018 12:00 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 21.5.2018 12:00 Omočenost lista na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 20.05.2018 957,7 I 02.01.2018
7,3 20.05.2018 374,3 I 05.01.2018
8,0 20.05.2018 334,2 I 06.01.2018
10,0 20.05.2018 234,8 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja stoji v intenzivnem sadovnjaku. Postajo se dvakrat letno pregleda, ostala vzdrževalna dela se opravijo po potrebi
Opis lokacije postaje:
Merilna postaja stoji na precej nagnjenem terenu ob robu intenzivnega ekološkega sadovnjaka. Na Z strani (15 m) stran stoji gospodarsko poslopje s hišo in dvoriščem. Gospodarsko poslopje je visoko približno 7 m. Bližina stavbe lahko predstavlja oviro za izvajanje agrometeoroloških meritev. Na S (10 m) in V (5 m) od postaje travnik preide v sadovnjak, ki je zavarovan z mrežami proti toči in ima namakalni sistem. Na J strani je travnik oziroma pašnik, cesta (cca 50 m od postaje) in čez cesto gozd.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
39323Braslovce_0028.JPG

39323Braslovce_0029.JPG

39323Braslovce_0030.JPG

39323Braslovce_0031.JPG

Fotografija je bila posneta s ceste, kjer se vidi sadovnjak na vzhodni in delno na severni strani.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.