Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Braslovče (Pšaker)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Merilna postaja stoji na precej nagnjenem terenu. Lokacija je intenzivno sadjarska, način pridelave pa ekološki. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija škodljivih organizmov. Na Z strani stoji gospodarsko poslopje s hišo in dvoriščem. Na S in V strani od postaje je sadovnjak, ki je zavarovan z mrežami proti toči in ima namakalni sistem. Na J strani se za travnikom oziroma pašnikom razprostira gozd. Enako se na S strani sadovnjak zaključuje z gozdom.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno ozke doline (razmerje globina:širina>1) Nadmorska višina: 322 m
Nagib terena: 30° Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na moreni, oglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

39323 Braslovče (Pšaker)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 27.03.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 17.53 °C 7.8.2020 23:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 95.68 % RH 7.8.2020 23:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 1 U 7.8.2020 23:00 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 7.8.2020 23:00
Zračni tlak 979.04 mbar 7.8.2020 23:00
Hitrost vetra 0.73 km/h 7.8.2020 23:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 06.08.2020 2,322.9 I 04.01.2020
73.0 06.08.2020 1,104.0 I 01.02.2020
80.0 06.08.2020 1,009.0 I 01.02.2020
100.0 06.08.2020 765.6 I 12.03.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja stoji v intenzivnem sadovnjaku. Postajo se dvakrat letno pregleda, ostala vzdrževalna dela se opravijo po potrebi
Opis lokacije postaje:
Merilna postaja stoji na spodnji točki ob koncu vrste nagnjenega intenzivnega ekološkega sadovnjaka. Postaje je izven protitočne mreže sadovnjaka. Senzor za merjenje temperature zraka ter relativne vlage v nasadu ter senzor za omočenost lista so postavljeni v krošnjo drevesa. Postaja je predhdno stala na drugi strani sadovnjaka, vendar smo jo zaradi nastanka naravne ovire prestavili.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Psaker_1.jpg

Psaker_2.jpg

Psaker_3.jpg

Psaker_4.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.