Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Ojstriška vas

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Blizu hmeljišča je postavljena meteorološka postaja, spremlja se tudi fenologija škodljivih organizmov.Teren je raven ali morda rahlo nagnjen. Na V in JV strani je hmeljišče, na Z, JZ in JV so travniške in njivske površine.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 308 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 255°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na moreni, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

24361 Ojstriška vas
Datum postavitve postaje na lokaciji: 27.03.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Relativna vlaga 2 m 72.33 % RH 18.10.2019 18:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Temperatura 2 m 16.58 °C 18.10.2019 18:30 Temperatura na višini 2 m
Omočenost lista 5 U 18.10.2019 18:29 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 18.10.2019 18:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 17.10.2019 3,688.2 I 02.01.2019
73.0 17.10.2019 1,913.0 I 17.01.2019
80.0 17.10.2019 1,763.9 I 02.02.2019
100.0 17.10.2019 1,378.3 I 04.03.2019

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja se uporablja za zbiranje podatkov za namene v hmeljarstvu. Postaja je bila najprej postavljena na lokaciji Huba 14.4.2006, na današnji lokaciji pa stoji od 27.3.2009.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji sredi travnika (in ob njej so letos od avgusta naložene bale). Teren je raven ali morda rahlo nagnjen. Na SV strani je njiva in za njo (10 m od postaje) hmeljišče. Na SSZ strani (100 m) je gozdno drevje. Na Z strani je travnik, čez melioracijski jarek pa so njivske površine. Na JZ (200 m stran) stoji gospodarsko poslopje. Na JV strani pa sta njiva in hmeljišče. Hmeljišča je blizu opazovalnega prostora in bi v sezoni lahko predstavljal oviro za izvajanje agrometeoroloških meritev. Enako velja za bale v neposredni bližini.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Ojstriska_vas1.jpg

Ojstriska_vas2.jpg

Ojstriska_vas4.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.