Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Gabrska Gora

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Opis ni na voljo.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Nadmorska višina: 487 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Tip tal: evtrična rjava tla, na moreni, tipična
Komentar

Opis meteorološke postaje:

38756 Gabrska Gora
Datum postavitve postaje na lokaciji: 20.03.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 0 U 7.8.2020 23:00 Omočenost lista na višini 2 m
Temperatura 2 m 20.98 °C 7.8.2020 23:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 73.99 % RH 7.8.2020 23:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 7.8.2020 23:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 06.08.2020 2,586.6 I 02.01.2020
73.0 06.08.2020 1,230.9 I 28.01.2020
80.0 06.08.2020 1,127.9 I 31.01.2020
100.0 06.08.2020 856.4 I 11.03.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A733 GSM stoji v intenzivnem nasadu jablan. Nameščene ima senzorje za merjenje temperature, relativne zračne vlage, padavin in omočenosti listov. Pregled postaje in čiščenje senzorjev ter solarnega panela opravljamo dvakrat letno.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji ob nasadu jablan v Gabrovki na nadmorski višini 470 m. Pobočje je nagnjeno proti jugozahodu. Postaja je 10 m oddaljena od skladišča, kjer se začenja vas.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.