Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Brdo

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena v sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdo pri Lukovici. Teren je rahlo nagnjen proti jugu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 368 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 180°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek in reč.vršaju, tipična
Komentar

Opis meteorološke postaje:

45235 Brdo
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.11.2010
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 21,86 °C 17.10.2017 14:30
Relativna vlaga 2 m 59,4 % RH 17.10.2017 14:30
Omočenost lista 0 U 17.10.2017 14:30
Sončno sevanje 409,7 W/m2 17.10.2017 14:30
Smer vetra 231,46 ° 17.10.2017 14:30
Hitrost vetra 2,87 km/h 17.10.2017 14:30
Padavine 0.2 mm 0 mm 17.10.2017 14:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 16.10.2017 3.704,9 I 13.01.2017
7,3 16.10.2017 1.951,0 I 23.02.2017
8,0 16.10.2017 1.799,2 I 23.02.2017
10,0 16.10.2017 1.394,2 I 17.03.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A753 GSM je postavljena v sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdo pri Lukovici. Ima nameščene senzorje za merjenje temperature, padavin, relativne zračne vlage in omočenosti listov.
Opis lokacije postaje:
Sadovnjak leži na pobočju, rahlo nagnjenem proti jugu. Postaja se nahaja ob vznožju sadovnjaka.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5705 Brdo
Datum postavitve postaje na lokaciji: 13.03.2003
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 21.05.2015
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.