Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Vnajnarje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je merilna in repetitorska. Zaradi problemov z radijskim signalom je postavljena na vrhu vzpetine, v bližini vodnega zajetja za namakanje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 667 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije:
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, antropogena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27470 Vnajnarje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.03.2010
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 19.7.2018 05:30
Relativna vlaga 2 m 65,93 % RH 19.7.2018 05:30
Temperatura 2 m 18,07 °C 19.7.2018 05:30
Omočenost lista 0 U 19.7.2018 05:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 18.07.2018 1.934,0 I 03.01.2018
7,3 18.07.2018 946,4 I 06.01.2018
8,0 18.07.2018 867,8 I 06.01.2018
10,0 18.07.2018 661,9 I 08.04.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A 733 s senzorji za merjenje temperature, padavin, relativne zračne vlage in omočenosti listov je postavljena na sadjarski lokaciji na Vnajnarjih. V bližini so nasadi jagod, hrušk, češenj in sliv. Zaradi višinske lege (684 m n.m.) služi tudi kot repetitor za prenos podatkov iz nižinskih postaj ljubljanskega območja. Postavljena je ob manjšem zajetju vode, kjer je radijski signal najbolj stabilen.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji na vrhu hriba, na odprti legi, od domačije oddaljena okoli 100 m. Nadmorska višina postaje je 684 m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

8486 Vnajnarje 2
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.04.2003
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 09.06.2010
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

19459 Vnajnarje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.11.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 04.12.2005
Tip postaje: addWAVE, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.