Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Jablje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji na poskusnem polju v Jabljah pri Trzinu. Lokacija je izrazito poljedelska.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 302 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

49208 Jablje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVH, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Sončno sevanje 0.58 W/m2 15.12.2019 06:00
Temperatura tal 5 cm 1.21 °C 15.12.2019 06:00
Hitrost vetra 1.72 km/h 15.12.2019 06:00
Smer vetra 84.57 ° 15.12.2019 06:00
Padavine 0 mm 15.12.2019 06:00
Temperatura 20 cm -1.54 °C 15.12.2019 06:00
Relativna vlaga 20 cm 100 % RH 15.12.2019 06:00
Omočenost lista 20 cm 4 U 15.12.2019 06:00
Temperatura 2 m -1.71 °C 15.12.2019 06:00
Relativna vlaga 2 m 100 % RH 15.12.2019 06:00
Omočenost lista 3 U 15.12.2019 06:00
59.83 14.12.2019 13:00
58.79 14.12.2019 13:00
56.81 14.12.2019 13:00
Temperatura tal 5 cm 3.56 °C 14.12.2019 18:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 14.12.2019 4,109.3 I 02.01.2019
73.0 14.12.2019 2,026.7 I 28.02.2019
80.0 14.12.2019 1,862.4 I 07.03.2019
100.0 14.12.2019 1,435.0 I 07.03.2019

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja na robu polja. Od ceste je oddaljena 15m, med cesto in postajo se nahaja še kanal. Lokacija postaje je ravninska in odprta.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

8487 Lahovče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.03.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 17.10.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.