Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Jablje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji na poskusnem polju v Jabljah pri Trzinu. Lokacija je izrazito poljedelska.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 302 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

49208 Jablje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVH, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m -4,26 °C 25.2.2018 15:30
Relativna vlaga 2 m 58,38 % RH 25.2.2018 15:30
Omočenost lista 0 U 25.2.2018 15:30
Sončno sevanje 217,32 W/m2 25.2.2018 15:30
Temperatura tal 5 cm 0 °C 25.2.2018 15:30
Hitrost vetra 14,4 km/h 25.2.2018 15:30
Smer vetra 82,8 ° 25.2.2018 15:30
Padavine 0 mm 25.2.2018 15:30
Temperatura 20 cm -4,26 °C 25.2.2018 15:30
Relativna vlaga 20 cm 62,79 % RH 25.2.2018 15:30
Omočenost lista 20 cm 0 U 25.2.2018 15:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 24.02.2018 109,2 I 02.01.2018
7,3 24.02.2018 1,9 I 06.01.2018
8,0 24.02.2018 0,7 I 06.01.2018
10,0 24.02.2018 0,0 I

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja na robu polja. Od ceste je oddaljena 15m, med cesto in postajo se nahaja še kanal. Lokacija postaje je ravninska in odprta

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

8487 Lahovče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.03.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 17.10.2007
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Jablje_nova1.jpg

Postaja Jablje

Jablje_nova2.jpg

Postaja Jablje

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.