Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Ljubljana KIS

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je nameščena v nasadu jablan na vrtu Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani. Lega je ravninska, sredi strnjenega naselja. Najbližja stavba je oddaljena 8 m v smeri jug, v oddaljenosti do 50 m so stavbe v vseh smereh.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 297 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Večje mesto-center (premer >1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na starejšem ilovnatem aluviju, izprana
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27260 Ljubljana KIS
Datum postavitve postaje na lokaciji: 24.11.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A740, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Relativna vlaga 2 m 79,22 % RH 12.12.2018 09:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 12.12.2018 09:00 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 12.12.2018 09:00 Padavine na višini 2 m
Temperatura 2 m -1,54 °C 12.12.2018 09:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 11.12.2018 4.614,2 I 02.01.2018
7,3 11.12.2018 2.530,9 I 06.01.2018
8,0 11.12.2018 2.360,7 I 06.01.2018
10,0 11.12.2018 1.890,3 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A 740 stoji na vrtu Kmetijskega inštitut Slovenije. Ima nameščene senzorje za temperaturo in relativno zračno vlago, padavine in omočenost listov.
Opis lokacije postaje:
Postaja je nameščena v nasadu jablan na vrtu Kmetijskega inštituta Slovenije v Ljubljani. Lega je ravninska, sredi strnjenega naselja. Najbližja stavba je oddaljena 8 m v smeri jug, v oddaljenosti do 50 m so stavbe v vseh smereh.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5710 KIS-vrt
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.02.2000
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 30.09.2012
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.