Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Drenov grič

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v nasadu ameriških borovnic v Bevkah na Ljubljanskem barju.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Nadmorska višina: 290 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: ranker, distričen, litični
Komentar

Opis meteorološke postaje:

39324 Drenov Grič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.04.2013
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 23.10.2018 21:29
Temperatura 2 m 8,21 °C 23.10.2018 21:30
Relativna vlaga 2 m 97,73 % RH 23.10.2018 21:29


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 22.10.2018 3.837,5 I 02.01.2018
7,3 22.10.2018 2.089,9 I 06.01.2018
8,0 22.10.2018 1.940,4 I 06.01.2018
10,0 22.10.2018 1.534,6 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v nasadu ameriških borovnic v Bevkah. Lokacija je odprta in ravninska, na Ljubljanskem barju.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

39324 Drenov grič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.09.2010
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 05.04.2013
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

7472 Drenov grič
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.02.2002
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.09.2010
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.