Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Kovor

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji na odprtem polju, severovzhodno od vasi Kovor pri Tržiču. V okolici prevladujejo njivske površine.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 514 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Vas Tip tal: ranker, evtričen, regolitični
Komentar

Opis meteorološke postaje:

45235 Kovor
Datum postavitve postaje na lokaciji: 29.06.2018
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 23.10.2018 21:59
Temperatura 2 m 9,03 °C 23.10.2018 22:00
Relativna vlaga 2 m 83,52 % RH 23.10.2018 22:00
Sončno sevanje 1,43 W/m2 23.10.2018 21:59
Temperatura 20 cm 8,43 °C 23.10.2018 22:00
Relativna vlaga 20 cm 90,45 % RH 23.10.2018 21:59
Omočenost lista 0 U 23.10.2018 22:00
Temperatura tal 5 cm 11,65 °C 23.10.2018 22:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 22.10.2018 518,5 I 05.01.2018
7,3 22.10.2018 240,9 I 06.01.2018
8,0 22.10.2018 216,4 I 06.01.2018
10,0 22.10.2018 149,2 I 08.04.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja tipa A753 GSM je postavljena v sadovnjaku Kmetijskega inštituta Slovenije na Brdo pri Lukovici. Ima nameščene senzorje za merjenje temperature, padavin, relativne zračne vlage in omočenosti listov.
Opis lokacije postaje:
Sadovnjak leži na pobočju, rahlo nagnjenem proti jugu. Postaja se nahaja ob vznožju sadovnjaka.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

45205 Kovor
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.04.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 29.06.2018
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

BrdoJPG.jpg

fotografija postaje

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.