Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Podbrezje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji ob robu dvorišča, približno 20 m severno od nasada jablan in najbližje stavbe.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 456 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: ranker, evtričen, litični
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

855704 Podbrezje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 06.11.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 7,27 °C 23.10.2017 11:00
Relativna vlaga 2 m 92,79 % RH 23.10.2017 11:00
Omočenost lista 3 U 23.10.2017 11:00
Padavine 0.2 mm 0 mm 23.10.2017 11:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 22.10.2017 3.717,1 I 13.01.2017
7,3 22.10.2017 1.930,7 I 28.02.2017
8,0 22.10.2017 1.777,2 I 04.03.2017
10,0 22.10.2017 1.366,3 I 20.03.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v naselju, na robu dvorišča, približno 20 m severno od nasada jablan in najbližjih stavb. Lega je polodprta.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

27471 Podbrezje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 08.08.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 06.11.2015
Tip postaje: A733, Merilna postaja

5697 Podbrezje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.06.2000
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.