Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Podbrezje

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji ob robu dvorišča, približno 20 m severno od nasada jablan in najbližje stavbe.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 456 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 135°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Vas Tip tal: ranker, evtričen, litični
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

855704 Podbrezje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 06.11.2015
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KIS, Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 8.15 °C 23.10.2019 07:30
Relativna vlaga 2 m 97.89 % RH 23.10.2019 07:30
Omočenost lista 10 U 23.10.2019 07:29
Padavine 0 mm 23.10.2019 07:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 22.10.2019 3,703.5 I 02.01.2019
73.0 22.10.2019 1,905.6 I 22.02.2019
80.0 22.10.2019 1,757.1 I 26.02.2019
100.0 22.10.2019 1,365.3 I 27.02.2019

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v naselju, na robu dvorišča, približno 20 m severno od nasada jablan in najbližjih stavb. Lega je polodprta.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

27471 Podbrezje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 08.08.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 06.11.2015
Tip postaje: A733, Merilna postaja

5697 Podbrezje
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.06.2000
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 15.10.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Podbrezje01_3_2019.jpg

fotografija postaje

Podbrezje02_3_2019.jpg.jpg

fotografija postaje

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.