Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Vipolže

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja se nahaja na popolnoma ravnem terenu v dolini med vasjo Vipolže in Ceglo. Postavljena je v vinogradu.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 59 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: litosol, evtričen, na bazičnih in nevtralnih kamninah
Komentar

Opis meteorološke postaje:

44544 Vipolže
Datum postavitve postaje na lokaciji: 08.03.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) -0.5 °C 24.11.2020 02:30 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga 99.7 %RH 24.11.2020 02:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 10 U 24.11.2020 02:30 Omočenost lista na višini 2 m
Padavine 0 mm 24.11.2020 02:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 03.11.2020 4,650.7 I 02.01.2020
73.0 03.11.2020 2,564.3 I 26.01.2020
80.0 03.11.2020 2,392.5 I 02.02.2020
100.0 03.11.2020 1,930.2 I 18.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 1,5m, ter merilec količine padavin in solarni panel na 3m višine. Za postajo je odgovornen in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja na popolnoma ravnem terenu med vasjo Vipolže in Ceglo v intenzivnem vinogradu. Na S strani cca 150m od postaje se nahaja cesta, na V strani cca 250m od postaje se nahaja cesta. Lokacija je intenzivno vinogradniška. Nadmorska višina je 59,29m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

6242 Vipolže-stara
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.2001
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 07.03.2011
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Vipolže 1.JPG

Vipolže 2.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.