Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Branik

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija intenzivno vinogradniška. Postaja se nahaja v vinogradu v bližini stanovanjske hiše. Teren je rahlo nagnjen proti S.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 108 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 90°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: rendzina, na mehkih karbonatnih kamninah, sprsteninasta
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

42394 Branik
Datum postavitve postaje na lokaciji: 15.04.2010
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD GO., Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 14,4 °C 19.7.2018 05:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 99,91 % RH 19.7.2018 05:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Hitrost vetra 0,11 km/h 19.7.2018 05:00 Hitrost vetra na višini 2 m
Padavine 0 mm 19.7.2018 05:00 Padavine na višini 2 m
Smer vetra 103,01 ° 19.7.2018 05:00 Smer vetra na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 18.07.2018 2.568,3 I 02.01.2018
7,3 18.07.2018 1.340,0 I 05.01.2018
8,0 18.07.2018 1.247,3 I 06.01.2018
10,0 18.07.2018 1.000,4 I 07.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753GSM. Na postaji so senzorji za merjenje omočenosti listja na višini 1,5m, za temperaturo zraka in zračno vlago na višini 1,5m, ter merilec količine padavin in solarni panel na 3m višine. Poleg ostalih senzorjev je na tej postaji nameščen tudi senzor za merjenje smeri in hitrosti vetra. Je edina postaja v pristojnosti KGZ Nova Gorica, ki ima omenjeni senzor. Za postajo je odgovornen in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Lokacija intenzivno vinogradniška. Postaja se nahaja v intenzivnem vinogradu cca 50m od stanovanjske hiše na obrobju vasi Slap. Teren je rahlo nagnjen proti V. Nadmorska višina je 108,18m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

6249 Slap
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.2001
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 07.04.2010
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Slap 1.JPG

Slap 2.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.