Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Moškanjci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena na odprti lokaciji na območju poljedelskih površin v bližini naselja Moškanjci. V bližini ni nobenih stavb.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 213 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: njiva
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: distrična rjava tla, na pliocenskih nanosih, oglejena
Komentar

Opis meteorološke postaje:

27387 Moškanjci nadomestna
Datum postavitve postaje na lokaciji: 26.04.2019
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 9.55 °C 14.7.2020 06:30
Relativna vlaga 2 m 98.73 % RH 14.7.2020 06:30
Temperatura 20 cm 9.18 °C 14.7.2020 06:30
Relativna vlaga 20 cm 99.93 % RH 14.7.2020 06:30
Temperatura tal 5 cm 16.01 °C 14.7.2020 06:30
Padavine 0 mm 14.7.2020 06:30
Vlaga v tleh (globina: 30 cm) 40.82 kPa 14.7.2020 06:30
Vlaga v tleh (globina: 20 cm) 54.37 kPa 14.7.2020 06:30
Vlaga v tleh (globina: 10 cm) 78.4 kPa 14.7.2020 06:30
Omočenost lista 10 U 14.7.2020 06:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 13.07.2020 2,050.8 I 05.01.2020
73.0 13.07.2020 968.8 I 31.01.2020
80.0 13.07.2020 884.9 I 31.01.2020
100.0 13.07.2020 668.5 I 01.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja je postavljena na odprti lokaciji na območju poljedelskih površin v bližini naselja Moškanjci. V bližini ni nobenih stavb.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 25.04.2019
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 10.01.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 23.12.2016
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.