Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Potoče

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija intenzivno sadjarko vinogradniška. Postaja postavljena v vinogradu. Teren je raven pod vasjo Brje.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 75 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: rendzina, na apnencu, prhninasta
Komentar

Opis meteorološke postaje:

861648 Potoče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 05.07.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS-ZAVOD GO, Pri hrastu 18 A, 5000 Nova Gorica (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 9.49 °C 14.7.2020 05:30
Relativna vlaga 2 m 94.95 % RH 14.7.2020 05:30
Omočenost lista 4 U 14.7.2020 05:30
Padavine 0 mm 14.7.2020 05:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 13.07.2020 2,377.8 I 02.01.2020
73.0 13.07.2020 1,125.7 I 17.01.2020
80.0 13.07.2020 1,032.6 I 28.01.2020
100.0 13.07.2020 794.1 I 18.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je A753GSM-GPRS. Nameščen je osnovni nabor senzorjev za temperaturo, omočenost listja in vlago na višini 1,5 m od tal in merilec količine padavin na višini 3 m od tal.Za postajo je odgovoren in skrbi KGZS Zavod Nova Gorica. Postaja se uporablja za spremljanje in napovedovanje bolezni vinske trte. Redni pregledi se izvajajo dvakrat na leto oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Lokacija je intenzivno sadjarko-vinogradniška. Postaja je postavljena v vinogradu. Teren je raven, pod vasjo Brje. Nadmorska višina je 74,78 m.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

6253 Potoče
Datum postavitve postaje na lokaciji: 09.01.2001
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 04.07.2016
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Potoce1.jpg

Postaja na lokaciji Potoče.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.