Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Maribor - BTŠ

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacijo predstavlja intenzivni jablanov sadovnjak. Na južni in vzhodni strani ga zapira asfaltna cesta in stanovanjski bloki, ki pomenijo začetek mesta. Na severu se začne vznožje Kalvarije. Območje znotraj nasada je homogeno.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Nehomogena lokacija, ki predstavlja širše območje Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 276 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 174°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Večje mesto-obrobje (premer >1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na različnih bazičnih kamninah, oglejena
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

35810 Maribor (BTŠ)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.11.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) -0.3 °C 24.11.2020 02:00 Temperatura na višini 2 m
Relativna zračna vlaga 87.4 %RH 24.11.2020 02:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Padavine 0 mm 24.11.2020 02:00 Padavine na višini 2 m
Zračni tlak 996.6 hPa 24.11.2020 02:00
Temperatura (50 cm) -0.8 °C 24.11.2020 02:00
Relativna zračna vlaga (50 cm) 86.8 %RH 24.11.2020 02:00
Hitrost vetra (2 m) 1.4 km/h 24.11.2020 02:00
Smer vetra (2 m) 256.6 ° 24.11.2020 02:00
Omočenost lista 10 U 24.11.2020 02:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 03.11.2020 3,993.0 I 02.01.2020
73.0 03.11.2020 2,068.3 I 31.01.2020
80.0 03.11.2020 1,907.4 I 31.01.2020
100.0 03.11.2020 1,481.0 I 11.03.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Vremenska postaja ima osnovni nabor senzorjev - senzor za merjenje temperature zraka, relativne zračne vlage, senzor za merjenje količine padavin ter senzor za merjenje omočenosti listja. Vzdrževanje vremenske postaje opravlja oddelek za varstvo rastlin na KGZS-Zavod MB.
Opis lokacije postaje:
Vremenska postaja je postavljena ob ograji intenzivnega nasada jablane, ki je v lasti Biotehniške šole Maribor.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.