Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Vogrsko

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja postavljena v sadovnjaku Sadjarskega centra Bilje. Teren je raven. Lokacija je intenzivno poljedelska.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Popolnoma odprta lega
Makro lokacija: Ravnine Nadmorska višina: 62 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: regosol, distričen, na drugih silikatnih klastičnih kamninah
Komentar

Opis meteorološke postaje:

49191 Vogrsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 21.11.2011
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: UVH, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 17.62 °C 27.9.2020 11:30
Relativna vlaga 2 m 49.21 % RH 27.9.2020 11:30
Omočenost lista 0 U 27.9.2020 11:30
Sončno sevanje 503.7 W/m2 27.9.2020 11:30
Smer vetra 279.71 ° 27.9.2020 11:30
Hitrost vetra 3.64 km/h 27.9.2020 11:30
Hitrost vetra 9.8 km/h 27.9.2020 11:30
Padavine 0 mm 27.9.2020 11:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 26.09.2020 4,457.2 I 02.01.2020
73.0 26.09.2020 2,635.1 I 19.01.2020
80.0 26.09.2020 2,476.0 I 01.02.2020
100.0 26.09.2020 2,050.9 I 18.02.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja je tipa A753GSM. Na postaji je postavljen razširjen nabor senzorjev za temperaturo zraka, zračno vlago, omočenost listja, sončno obsevanje, temperaturo tal, merilec količine padavin, smer vetra in hitrost vetra. Postajo vzdržuje KGZ Nova Gorica dvakrat letno oziroma po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja postavljena v ograjenem sadovnjaku Sadjarskega centra Bilje. Teren je raven. Lokacija je na splošno intenzivno poljedelska.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

6240 Vogrsko
Datum postavitve postaje na lokaciji: 07.10.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.11.2011
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

IMG_2261.JPG

IMG_2265.JPG

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.