Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Žalec (PDC)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Vrt zdravilnih rastlin IHPS, na severu rastlinjak in za njim stavba, na jugu travnik/njiva zahodu stavbe. Lokacija je v sklopu kmetijskih površin Inštitiuta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Na tej lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija različnih kmetijskih rastlin in škodljivih organizmov.
Opis lastnosti tal:
Tla so skeletna, plitva.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 254 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vrt
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

2079 Žalec Inštitut
Datum postavitve postaje na lokaciji: 18.10.2017
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura (2 m) -0.8 °C 24.11.2020 02:30
Relativna zračna vlaga 99.9 %RH 24.11.2020 02:30
Omočenost lista 4 U 24.11.2020 02:30
Hitrost vetra (2 m) 0 km/h 24.11.2020 02:30
Smer vetra (2 m) 294.6 ° 24.11.2020 02:30
Padavine 0 mm 24.11.2020 02:30
Temperatura tal (5 cm) 1.8 °C 24.11.2020 02:30
Sončno sevanje 0 W/m2 24.11.2020 02:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 03.11.2020 4,120.0 I 02.01.2020
73.0 03.11.2020 2,158.5 I 31.01.2020
80.0 03.11.2020 1,990.1 I 31.01.2020
100.0 03.11.2020 1,546.7 I 31.01.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji na ravnem terenu. Ograjena je s približno 1 m visoko ograjo. 14.4.2020 je bila prestavljena v odprti vrt zdravilnih rastlin IHPS. Bližina naselja lahko vpliva na rezultate agrometeoroloških meritev.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

27261 Žalec (PDC)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 18.10.2017
Tip postaje: A740, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.