Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Žalec (PDC)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Travnik ob vrtu zdravilnih rastlin, na vzhodu rastlinjak in za njim stavba, na zahodu travnik, za njim hmeljišče in (200 m od postaje) se začne naselje hiš oziroma industrijska cona. Na jugozahodu lokacije je hmeljišče in za njim v smeri proti jugu obiralna lopa.Na severu je senčnica za vzgojo sadik hmelja, za njo plastenjak in za njim cesta ter železnica. Lokacija je v sklopu kmetijskih površin Inštitiuta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Na tej lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija različnih kmetijskih rastlin in škodljivih organizmov.
Opis lastnosti tal:
Tla so skeletna, plitva.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 254 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

2079 Žalec Inštitut
Datum postavitve postaje na lokaciji: 18.10.2017
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 19.88 °C 8.8.2020 00:00
Relativna vlaga 2 m 89.33 % RH 8.8.2020 00:00
Omočenost lista 2 U 8.8.2020 00:00
Hitrost vetra 3.61 km/h 8.8.2020 00:00
Smer vetra 294.42 ° 8.8.2020 00:00
Padavine 0 mm 8.8.2020 00:00
Temperatura tal 5 cm 23.12 °C 8.8.2020 00:00
Sončno sevanje 0 W/m2 8.8.2020 00:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 06.08.2020 2,645.6 I 02.01.2020
73.0 06.08.2020 1,333.7 I 31.01.2020
80.0 06.08.2020 1,226.8 I 31.01.2020
100.0 06.08.2020 947.4 I 31.01.2020

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji na ravnem terenu. Ograjena je s približno 1 m visoko ograjo. Na V strani (30 m stran) stoji steklenjak in za njim stavba EKO muzeja (oddaljena od postaje 60 m). Na Z strani je travnik, po 50 m od postaje se začne hmeljišče. Za hmeljiščem oziroma 200 m stran od postaje pa je cesta in ob njej naselje. Na JZ strani (20 m) od postaje je hmeljišče in v smeri proti J (50- 100 m ) stran obiralna lopa za hmelj. Na S strani (40 m) je senčnica za vzgojo hmelja. V smeri proti S stoji še plastenjak (60 m od postaje), za njim pa je cesta in železnica. Bližina hmeljišča in naselja lahko vplivata na rezultate agrometeoroloških meritev.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

27261 Žalec (PDC)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 18.10.2017
Tip postaje: A740, Merilna postaja

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.