Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Žalec (PDC)

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA FITO-FENOLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Travnik ob vrtu zdravilnih rastlin, na vzhodu rastlinjak in za njim stavba, na zahodu travnik, za njim hmeljišče in (200 m od postaje) se začne naselje hiš oziroma industrijska cona. Na jugozahodu lokacije je hmeljišče in za njim v smeri proti jugu obiralna lopa.Na severu je senčnica za vzgojo sadik hmelja, za njo plastenjak in za njim cesta ter železnica. Lokacija je v sklopu kmetijskih površin Inštitiuta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Na tej lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija različnih kmetijskih rastlin in škodljivih organizmov.
Opis lastnosti tal:
Tla so skeletna, plitva.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Dno široke doline (razmerje globina:širina<1) Nadmorska višina: 254 m
Nagib terena: Smer nagiba terena:
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: travnik, pašnik
Urbanizacija: Manjše mesto-center (premer < 1 km) Tip tal: evtrična rjava tla, na metamorfnih kamninah, tipična
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

27261 Žalec (PDC)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 16.12.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A740, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 11,08 °C 24.8.2017 05:00 Temperatura na višini 2 m
Sončno sevanje 0,03 W/m2 24.8.2017 05:00 Sončno obsevanje na višini 2 m
Temperatura tal 20,46 °C 24.8.2017 05:00 Temperatura tal v globini 5 cm
Hitrost vetra 0,21 km/h 24.8.2017 05:00 Hitrost vetra na višini 2 m
Smer vetra 328,49 ° 24.8.2017 05:00 Smer vetra na višini 2 m
Maksimalna hitrost vetra 37,87 km/h 24.8.2017 05:00 Maksimalna hitrost vetra na višini 2 m
Padavine 0.2 mm 0 mm 24.8.2017 05:00 Padavine na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 92,35 % RH 24.8.2017 05:00 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 10 U 24.8.2017 05:00


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 23.08.2017 3.123,9 I 02.01.2017
7,3 23.08.2017 1.736,1 I 02.02.2017
8,0 23.08.2017 1.618,4 I 03.02.2017
10,0 23.08.2017 1.303,9 I 23.02.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Prvotno je bila postaja postavljena na poskusno demonstracijskem centru od 12.6.2006 do 30.9.2008. Na sedanjo lokacijo pa je bila prestavljena 30.9.2008. Postaja se dvakrat letno pregleda, ostala vzdrževalna dela pa se opravijo po potrebi.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji na ravnem terenu. Ograjena je s približno 1 m visoko ograjo. Na V strani (30 m stran) stoji steklenjak in za njim stavba EKO muzeja (oddaljena od postaje 60 m). Na Z strani je travnik, po 50 m od postaje se začne hmeljišče. Za hmeljiščem oziroma 200 m stran od postaje pa je cesta in ob njej naselje. Na JZ strani (20 m) od postaje je hmeljišče in v smeri proti J (50- 100 m ) stran obiralna lopa za hmelj. Na S strani (40 m) je senčnica za vzgojo hmelja. V smeri proti S stoji še plastenjak (60 m od postaje), za njim pa je cesta in železnica. Bližina hmeljišča in naselja lahko vplivata na rezultate agrometeoroloških meritev.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

39749 Virštanj
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.02.2012
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 16.12.2016
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja

27261_Zalec_0013.JPG

Fotografija prikazuje, postajo za njo travnik, vrt ,hmeljišče in naselje.

27261_Zalec_0014.JPG

Na fotografiji so vidni v ozadju EKO muzej, pred njim steklenjak in levo od njega plastenjak.

27261_Zalec_0011.JPG

Fotografija prikazuje hmeljišče in obiralno lopo za hmelj.

27261_Zalec_0010.JPG

Fotografija prikazuje zeliščni vrt, postajo za njo hmeljišče in v ozadju naselje.

27261_Žalec_0015.JPG

Fotografija prikazuje zeliščni vrt in steklenjak.

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.