Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Sebeborci

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja stoji v vrsti intenzivnega vinograda, ki doseže višino 2,0m. Lega je odprta,le na jugu 20m stran stoji lesena hiška. 35m proti V je oddaljena stanovanjska zgradba, 100 m v smeri SZ na vrhu vzpetine pa posamezna drevesa in stanovanjska zgradba. Teren je rahlo izbočen in nagnjen proti JV.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Polodprta lega
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 248 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 170°
Profil terena: Raven Vrsta lokacije: vinograd
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na bazičnih eruptivnih kamninah, tipična, globoka
Komentar Znotraj 100 m pasu je prisotna stavba/beton/asfalt.

Opis meteorološke postaje:

25165 Sebeborci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 22.12.2008
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Padavine 0 mm 19.7.2018 04:30 Padavine na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 19.7.2018 04:30 Omočenost lista na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 76,19 % RH 19.7.2018 04:30 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Temperatura 2 m 17,97 °C 19.7.2018 04:30 Temperatura na višini 2 m


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 18.07.2018 2.243,6 I 02.01.2018
7,3 18.07.2018 1.224,1 I 06.01.2018
8,0 18.07.2018 1.139,8 I 06.01.2018
10,0 18.07.2018 911,7 I 06.01.2018

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor vsaj 1x letno. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev vinske trte, sadjarstva in poljedelstva na območju občine Puconci z okolico.
Opis lokacije postaje:
Postaja stoji v vrsti intenzivnega vinograda, ki doseže višino 2,0m. Lega je odprta,le na jugu 20m stran stoji lesena hiška. 35m proti V je oddaljena stanovanjska zgradba, 100 m v smeri SZ na vrhu vzpetine pa posamezna drevesa in stanovanjska zgradba. Teren je rahlo izbočen in nagnjen proti JV.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

5683
Datum postavitve postaje na lokaciji: 01.01.1999
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 22.12.2008
Tip postaje: A730MD, Merilna postaja

Sebeborci (6).jpg

Postaja v vrsti vinograda

Sebeborci.jpg

Postaja, na koncu lesena vikend hiša

Sebeborci (5).jpg

Vinograd, v ozadju hiše

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.