Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Selo

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Postaja je postavljena vrsti intenzivnega nasada jablane, v naselju Selo na Goričkem. Drevesa so bujna in dosežejo višino 3m. Gre za popolnoma odprto lego z majhnim nagibom v smeri JV. Postaja je postavljena 150m od vrha vzpetine, ki je poraščen z listnatim gozdom. 20m od postaje v smeri S poteka lokalna asfaltna cesta. Na SV 200m od postaje so stanovanjska in gospodarska poslopja.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Homogena lokacija (točka, parcela, GERK) Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Obrobni del kotline Nadmorska višina: 293 m
Nagib terena: Smer nagiba terena: 190°
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Posamične hiše Tip tal: evtrična rjava tla, na bazičnih eruptivnih kamninah, tipična, srednje globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

37838 Selo
Datum postavitve postaje na lokaciji: 04.05.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: KGZS - ZAVOD MB, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: NE

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Omočenost lista 9 U 14.12.2017 06:30
Padavine 0 mm 14.12.2017 06:30
Temperatura 2 m 3,52 °C 14.12.2017 06:30
Relativna vlaga 2 m 81,73 % RH 14.12.2017 06:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0,0 13.12.2017 4.241,5 I 13.01.2017
7,3 13.12.2017 2.193,9 I 03.02.2017
8,0 13.12.2017 2.025,5 I 03.02.2017
10,0 13.12.2017 1.581,6 I 23.02.2017

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja ima osnovni nabor senzorjev in je v lasti KGZS Zavoda Maribor. Postajo preglejuje in vzdržuje KGZS Zavod Maribor. Postaja se uporablja za napovedovanje bolezni in škodljivcev v sadjarstvu na področju Goričkega.
Opis lokacije postaje:
Postaja se nahaja v vrsti večjega intenzivnega jablanovega nasada v vasi Selo. Drevje je bujno rastoče in doseže višino do 3,5m. 150m proti SV kotlino zapira listnati gozd. Postaja se nahaja na dnu kotline. Lega je polodprta z rahlim nagibom proti vzhodu.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

25166 Črmljenšak
Datum postavitve postaje na lokaciji: 04.05.2016
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A733, Merilna postaja

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.09.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 11.04.2011
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

42845 Moškanjci
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.09.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 14.09.2012
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja

27387 Repetitor - (Dravinjski vrh)
Datum postavitve postaje na lokaciji: 14.06.2006
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: 14.09.2009
Tip postaje: A733, Merilna postaja

Cresnjevec.jpg

Postaja obdana z jablanami

Cresnjevec (5).jpg

Trajni nasadi v ozadju.

Cresnjevec (4).jpg

V ozadju postaje zaraščena površina in gozd

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.