Domov               UVHVVR             MKGP            O straneh              
ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN
  MREŽA AGROMET. POSTAJ
 ► PROGNOSTIČNA OBVESTILA
AGROMETEOROLOŠKI PODATKI -
ARSO
OBVLADOVANJE TVEGANJ ZARADI
NEUGODNIH VREMENSKIH RAZMER
  ► NARAVNE NESREČE
  ► SUŠA/MOČA
  ► NAMAKANJE
  ► ŽLED (gozdarstvo)
KARTOGRAFSKI PRIKAZI
SPLETNE POVEZAVE
PROJEKTI IN PUBLIKACIJE

AGROMETEOROLOŠKA MREŽA: VREMENSKE POSTAJE IN FENOLOŠKA OPAZOVANJA

Podatki o lokaciji Slom

Vrsta lokacije: METEOROLOŠKA LOKACIJA ŠO-FENOLOŠKA LOKACIJA
Prikaz lokacije na karti
Opis lokacije:
Lokacija je intenzivno sadjarska. Teren je nekoliko nagnjen. Na lokaciji je postavljena meteorološka postaja, spremlja pa se tudi fenologija škodljivih organizmov.V smeri SZ, SV in Z je velik komplek intenzivnih sadovnjakov. JZ, JV in V so njive in travniki.. Drugih ovir razen sadnih dreves v bližini opazovalnega prostora ni.
Opis lastnosti tal:
Opis ni na voljo.
Tip lokacije: Mikro lokacija: Močan vpliv naselja, nasadov ali gozdov ter drugih velikih ovir za veter
Makro lokacija: Pobočje proti SW (od SSE do NW) Nadmorska višina: 279 m
Nagib terena: 10° Smer nagiba terena:
Profil terena: Konveksen (izbočen) Vrsta lokacije: sadovnjak - intenzivni
Urbanizacija: Nenaseljeno območje Tip tal: evtrična rjava tla, na laporju, tipična, globoka
Komentar

Opis meteorološke postaje:

42786 Slom
Datum postavitve postaje na lokaciji: 06.10.2009
Datum prenehanja delovanja postaje na lokaciji: Postaja deluje
Tip postaje: A753GSM, Merilna postaja
Skrbnik postaje in vzdrževanje kakovosti podatkov: INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec (info)
Postaja je pod vplivom agrotehničnih ukrepov: DA

Aktivni senzorji Zadnja izmerjena vrednost Postavitev
Vrednost Datum in čas
Temperatura 2 m 15.73 °C 18.10.2019 18:29 Temperatura na višini 2 m
Relativna vlaga 2 m 75.57 % RH 18.10.2019 18:29 Relativna zračna vlaga na višini 2 m
Omočenost lista 0 U 18.10.2019 18:29 Omočenost lista na višini 2 m
Zračni tlak 981.27 mbar 18.10.2019 18:29
Padavine 0 mm 18.10.2019 18:30


Temp.
prag (°C)
Zadnja izračunana vrednost vsote
efektivnih temperatur (VEF)
Datum prvega
prestopa temp.
praga.
Datum VEF (°C) Način izračuna
0.0 17.10.2019 3,100.6 I 02.01.2019
73.0 17.10.2019 1,553.2 I 17.01.2019
80.0 17.10.2019 1,425.2 I 26.02.2019
100.0 17.10.2019 1,092.5 I 04.03.2019

Izpis podatkov zadnjih 24 ur Grafični pregled podatkov Prevzem podatkov Vsota efektivnih temperatur
Opis postaje:
Postaja GSM je postavljena v sadovnjaku podjetja Meja Šentjur d.o.o.. Postajo je dvakrat letno pregledana, ostala vzdrževalna dela pa se opravijo po potrebi.(do 26.4.2016 je postaja stala na lokaciji Y: 534142 X:121571, nadm. višina: 327,89).
Opis lokacije postaje:
Merilna postaja stoji v sadovnjaku podjetja Meja d.d. v zaselku Slom na Ponikvi. Stoji na začetku vrste na spodnji točki ssdovnjaka izven protitočne mreže. Drugih ovir razen sadnih dreves v bližini opazovalnega prostora ni. Senzor za merjenje temperature zraka ter relativne vlage v nasadu ter senzor za omočenost lista so postavljeni v krošnjo drevesa. V letu 2018 smo postajo začano nadgradili z senzorjem za merjenje zračnega pritiska.

Predhodne meteorološke postaje na lokaciji:

Ni postaj.
Slom_1.jpg

© 2011 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vse pravice pridržane.